Obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Struktura i funkcjonowanie instrumentu

Henryk Mamcarz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie posiada streszczenia w języku polskim.

Binkowski P., Beeck H., Finanzinnowationen, Bonn, 1991.

 

Demuth M., Fremdkapitalbeschaffung durch Finanzinnowationen, Gabler Verlag, Wiesbadan 1998.

 

Diedrigkeit R., Atlas Geld und Wertpapiere, 5. Auflage, Gabler Verelag, Wiesbaden 1991.

 

Diwald H., Anleihen verstehen, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2012.

 

Gallati R., Verzinsliche Wertpapiere, 2. Augflage, Gabler Verlag, Wiesbaden 2004.

 

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

 

Kauper I., Festverzinsliche Wertpapiere, Bonn 1992.

 

Wiedemann A., Financial Engineering, 4. Aulage, Bankakademie-Verlag, Frankfurt am Main 2007.


Słowa kluczowe


ryzyko stopy procentowej, obligacje o zmiennym oprocentowaniu, obligacje o zmiennym oprocentowaniu z opcją cap i opcją floor, odwrotne obligacje o zmiennym oprocentowaniu, obligacje o zmiennym oprocentowaniu z dźwignią

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Binkowski P., Beeck H., Finanzinnowationen, Bonn, 1991.

Demuth M., Fremdkapitalbeschaffung durch Finanzinnowationen, Gabler Verlag, Wiesbadan 1998.

Diedrigkeit R., Atlas Geld und Wertpapiere, 5. Auflage, Gabler Verelag, Wiesbaden 1991.

Diwald H., Anleihen verstehen, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2012.

Gallati R., Verzinsliche Wertpapiere, 2. Augflage, Gabler Verlag, Wiesbaden 2004.

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Kauper I., Festverzinsliche Wertpapiere, Bonn 1992.

Wiedemann A., Financial Engineering, 4. Aulage, Bankakademie-Verlag, Frankfurt am Main 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.1.89
Data publikacji: 2015-08-07 12:11:29
Data złożenia artykułu: 2015-08-06 12:03:18


Statystyki

Widoczność abstraktów - 329
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Henryk Mamcarz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.