Rola kapitału zagranicznego w sektorze bankowym dla stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego krajów postkomunistycznych

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Paola Bongini, Paweł Smaga, Bartosz Witkowski

Streszczenie w języku polskim


Kapitał zagraniczny odgrywa istotną rolę w sektorach bankowych krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej (EŚWP). Globalny kryzys finansowy unaocznił, że kapitał zagraniczny – oprócz pozytywnego wpływu – może stanowić kanał transmisji szoków do krajów goszczących. Badaniem roli kapitału zagranicznego dla stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego objęto 20 krajów EŚWP w okresie 1995–2014. Wyniki badań wskazują na neutralną rolę kapitału zagranicznego w sektorze bankowym, chociaż jego negatywny wpływ może występować pośrednio przez agresywną politykę kredytową.


Słowa kluczowe


banki zależne; kapitał zagraniczny; stabilność finansowa; rozwój gospodarczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akimov A., Wijeweera A., Dollery B., Financial development and economic growth: Evidence from transition economies, “Applied Financial Economics” 2009, Vol. 19(12), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09603100701857880.

Atje R., Jovanovic B., Stock Markets and Development, “European Economic Review” 1993, Vol. 37(2–3), DOI: https://doi.org/10.1016/0014-2921(93)90053-D.

Barajas A., Chami R., Yousefi S.R., The Finance and Growth Nexus Re-Examined: Do All Countries Benefit Equally?, “IMF Working Paper” 2013, WP/13/130, IMF.

Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B., Financial Development and Economic Growth: The Role of Foreign-Owned Banks in CESEE Countries, “Sustainability” 2017, Vol. 9(3), DOI: https://doi:10.3390/su9030335.

Bremus F., Buch C.M., Banking market structure and macroeconomic stability: Are low-income countries special?, “Pacific Economic Review” 2015, Vol. 20(1), DOI: https://doi:10.1111/1468-0106.12095.

Buch C.M., Koch C.T., Koetter M., Do Banks Benefit from Internationalization? Revisiting the Market Power-Risk Nexus, “Review of Finance” 2013, Vol. 17, DOI: https://doi.org/10.1093/rof/rfs033.

Caporale G.M., Rault C., Sova A.D., Sova R., Financial Development and Economic Growth: Evidence from 10 New European Union Members, “International Journal of Finance and Economics” 2015, Vol. 20(1), DOI: https://doi.org/10.1002/ijfe.1498.

Choi S., Hasan I., Ownership, Governance, and Bank Performance: Korean Experience, “Financial Markets, Institutions & Instruments” 2005, Vol. 14, DOI: https://doi.org/10.1111/j.0963-8008.2005.00104.x.

Crystal J.S., Dages B.G., Goldberg L.S., Does foreign ownership contribute to sounder banks in emerging markets? The Latin American experience, “Staff Reports” 2001, Vol. 137.

Dawson P.J., Financial development and growth in economies in transition, “Applied Economics Letters” 2003, Vol. 10(13), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1350485032000154243.

Demirgüç-Kunt A., Levine R., Min G.-H., Opening to Foreign Banks: Issues of Stability, [w:] S. Lee (ed.), Efficiency, and Growth, The Implications of the Globalization of World Financial Markets, Bank of Korea, Seoul 1998.

Detragiache E., Tressel T., Gupta P., Foreign Banks in Poor Countries: Theory and Evidence, “The Journal of Finance” 2008, Vol. 63(5), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01392.x.

Ghosh S., Foreign Banks in India: Liabilities or Assets?, “Economic Papers” 2012, Vol. 31(2), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1759-3441.2011.00143.x.

Goldsmith R.W., Financial Structure and Development, Yale University Press, New Haven 1969.

Gurley C.T., Shaw E.S., Financial aspects of economic development, “American Economic Review” 1955, Vol. 45.

Hassan M.K., Sanchez B., Ngene G.M., Ashraf A., Financial Liberalization and Foreign Bank Entry on the Domestic Banking Performance in MENA Countries, “African Development Review” 2012, Vol. 24(3), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8268.2012.00318.x.

Hsieh M.-F., Chen P-F., Lee C.-C., Yang S.-J., How Does Diversification Impact Bank Stability? The Role of Globalization, Regulations, and Governance Environments, “Asia-Pacific Journal of Financial Studies” 2013, Vol. 42, DOI: https://doi.org/10.1111/ajfs.12032.

Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B., Role of Foreign Capital in Stability of Banking Sectors in CESEE Countries, “Czech Journal of Economics and Finance” (w druku).

King R.G., Levine R., Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right, “Quarterly Journal of Economics” 1993a, Vol. 108(3), DOI: https://doi.org/10.2307/2118406.

King R.G., Levine R., Finance, Entrepreneurship, and Growth: Theory and Evidence, “Journal of Monetary Economics” 1993b, Vol. 32, DOI: https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90028-E.

Koivu T., Do Efficient Banking Sectors Accelerate Economic Growth in Transition Countries, “BOFIT Discussion Paper” 2002, No. 14.

Lee C.-C., Hsieh M.-F., Dai H.-W., How does foreign bank ownership in the banking sector affect domestic ank behaviour? A dynamic panel data analysis, “Bulletin of Economic Research” 2012, Vol. 64, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8586.2011.00418.x.

McKinnon R.I., Money and Capital in Economic Development, The Brookings Institution, Washington DC 1973.

Mehl A., Winkler A., The finance-growth nexus and financial sector environment: New evidence from southeast Europe, Paper Presented at The Ninth Dubrovnik Economic Conference on Banking and the Financial Sector in Transition and Emerging Market Economies, Croatian National Bank 2003.

Petkovski M., Kjosevski J., Does banking sector development promote economic growth? An empirical analysis for selected countries in Central and South Eastern Europe, “Economic Research-Ekonomska Istraživanja” 2014, Vol. 27(1), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2014.947107.

Sassi S., Gasmi A., The effect of enterprise and household credit on economic growth: New evidence from European Union countries, “Journal of Macroeconomics” 2014, Vol. 39(A), DOI: http://doi.org/10.1016/j.jmacro.2013.12.001.

Stremmel H., Zsámboki B., The relationship between structural and cyclical features of the EU financial sector, “ECB Working Paper Series” 2015, No. 1812.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.129
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:44
Data złożenia artykułu: 2017-04-21 17:32:13


Statystyki


Widoczność abstraktów - 815
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Paola Bongini, Paweł Smaga, Bartosz Witkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.