Efektywność inwestycyjna polskich funduszy emerytalnych przy zmianie benchmarku rynkowego

Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska

Streszczenie w języku polskim


Praca poświęcona jest badaniu efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym. Podstawą oceny są wskaźniki Information Ratio oraz Sharpe’a-Israelsena. W opracowaniu zdefiniowano wskaźnik rynkowy odzwierciedlający ustawowe ograniczenia nałożone na portfele funduszy emerytalnych. Okres 2008–2017 został podzielony na podokresy; w każdym z nich wyznaczono rankingi oparte na obu wskaźnikach. Następnie zbadano stabilność pozycji rankingowych zajmowanych przez fundusze emerytalne w kolejnych latach.


Słowa kluczowe


otwarte fundusze emerytalne; efektywność inwestycyjna; ranking funduszy emerytalnych; persystencja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blatt S.L., An In-Depth Look at the Information Ratio, 2004, www.wpi.edu/Pubs/ETD/Available/etd-0824104-155216/unrestricted/Blatt.pdf [dostęp: 10.08.2017].

Dybał M., Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.

Israelsen C.L., A Refinement to the Sharpe Ratio and Information Ratio, “Journal of

Asset Management” 2005, Vol. 5(6),

Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych na tle FIO stabilnego wzrostu, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 2014a, nr 4.

Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., Efektywność inwestycyjna polskich funduszy emerytalnych w okresie zmian zasad prawnych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 2016a, nr 3.

Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., Polish Open-end Pension Funds Performance and Its Persistence, “Acta Oeconomia” 2016b, Vol. 15(1).

Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., Strata jako podstawa oceny efektywności inwestycyjnej FIO akcji i zrównoważonych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 2014b, nr 3.

Kompa K., Witkowska D., Czy otwarte fundusze emerytalne były nieefektywne?, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2015, nr 4.

Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL, C.H. Beck, Warszawa 2003.

Pedersen C.S., Rudholm-Alfvin T., Selecting a Risk-Adjusted Shareholder Performance Measure, “Journal of Asset Management” 2003, Vol. 4(3), DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jam.2240101.

Perez K., Efektywność funduszy inwestycyjnych, Difin, Warszawa 2012.

Schneider C., How Useful is the Information Ratio to Evaluate the Performance of Portfolio Managers, GRIN Verlag, 2009.

Witkowska D., Propozycja oceny efektywności inwestycyjnej rynków funduszy emerytalnych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 2016, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.149
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:46
Data złożenia artykułu: 2017-04-24 10:48:21

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.