Analiza sytuacji przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2007–2015

Angelika Amanda Banach-Kobyra

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu było określenie sytuacji przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne odnoszące się do wskazanych przedsiębiorstw, w horyzoncie czasowym obejmującym lata 2007–2015. Jako dodatkową cechę sytuacji finansowej badanej branży wskazano statystyki dotyczące upadłości w tym obszarze we wskazanych latach analizy. Przeanalizowano szereg cech mierzalnych, takich jak wielkość należności, zobowiązań, przychodów z tytułów różnych działalności czy też zysku netto badanej grupy przedsiębiorstw. Doprowadziło to do sformułowania wniosku, iż sytuacja badanej branży w latach 2007–2015 może zostać określona jako pozytywna. Dodatkowo twierdzi się, że wielkości upadłości wśród firm analizowanej branży odzwierciedlają jej sytuację, co do której wnioski wyciągnąć można z aspektów przeanalizowanych w toku badań.


Słowa kluczowe


branża budowlana; przedsiębiorstwa; kondycja finansowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biuro Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl [dostęp: 13.10.2017].

Coface, www.coface.pl [dostęp: 13.10.2017].

Bombiak E., Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Administracja i Zarządzanie” 2010, nr 86.

Forgang W.G., Einolf K.W., Management Economics: An Accelerated Approach, M.E. Sharpe Inc., New York 2007.

Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.9
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:34
Data złożenia artykułu: 2017-05-12 18:24:14


Statystyki

Widoczność abstraktów - 365
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Angelika Amanda Banach-Kobyra

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.