Vol 28, No 2 (2015)

Redaktor tomu: Magdalena Gontarczyk

Spis treści

Artykuły

Ihor Halian
7
Teresa Nella Rzepa, Marta Przybylska-Duda
PDF
19
Yevhen Karpenko
35
Olena Halian
47
Zinoviia Karpenko
59
Violeta Gorodyska
71
Liubov Lokhvytska
81
Oksana Hevko
95
Katarzyna Tomaszek
PDF
109
Zhanna Virna
123
Iryna Palasevych
137
Svitlana Maschak
147