Rola filmów animowanych w moralnym wychowaniu starszych przedszkolaków

Violeta Gorodyska

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostały scharakteryzowane główne podejścia do ustalenia istoty pojęcia „wychowanie moralne” w literaturze naukowej. Przeanalizowano jego istotne cechy, została udowodniona ważność kształtowania moralnego zachowania u starszych przedszkolaków przy pomocy filmów animowanych, przeanalizowano stosowanie filmów animowanych we współczesnych przedszkolach oraz uzasadniono ich wpływ na moralne wychowanie starszych przedszkolaków.


Słowa kluczowe


moralne wychowanie; moralne normy i wzorce zachowania; filmy animowane; animowane filmy-bajki; starsze przedszkolaki

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Артемова Л.В. (1974), Моральне виховання дошкільників, Київ.

Бех І. (2004), Концепція правиловідповідного виховання : правила морального виховання, «Дошкільне виховання», 11.

Богуш А. (2009), Духовність і моральність: виховний контекст, «Дошкільне виховання», 10.

Васильєва О. (2013), Використання мультиплікаційних і розвивальних фільмів у роботі з дітьми, «Дитячий Садок», 6.

Гавриш Н.В., Клокова Г.А. (2013), Вплив мультфільмів на формування моральної свідомості дітей, «Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка», 13.

Гензур Г. (2013), Вплив мультфільмів на формування моральних якостей старших дошкільників, «Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка», 13.

Гончаренко С. (1997), Український педагогічний словник, Київ.

Карпенко С. (2013), Паровозик із Ромашкового, «Дитячий садок», 6.

Кіндрат І.Р. (2013), Вплив сучасного медіа-простору на формування світоглядних уявлень дитини дошкільного віку, «Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка», 13.

Кононко О. (1997), Душевність, людяність, щирість: моральне виховання дошкільника, «Дошкільне виховання», 2.

Ладивір С. (2014), Сім’я – перша школа морального зростання, «Дошкільне виховання», 6.

Малай І. (2014), Мультики : поєднуємо приємне з корисним, «Дошкільне виховання», 1.

Моліцька М. (2011), Терапевтичні казки, Кн. 2, Львів.

Мосіяшенко В.А. (2005), Українська етнопедагогіка: навч. посіб., Суми.

Поніманська Т.І. (1993), Моральне виховання дошкільників : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів, Київ.

Поніманська Т.І. (2004), Дошкільна педагогіка : навч. посібн. для студентів вищих навчальних закладів, Київ.

Сухомлинський В.О. (1978), Моральні заповіді дитинства і юності, Київ.

Теплюк А. (2013), Вплив сучасних мультфільмів на психіку дитини, «Дитячий садок», 10.

Ушинський К. (1955), Про виховання моральності, Твори: в 6-ти т. Т. 6, Київ.

Халамай І. (2014), Мультимедійна презентація як інструмент мульттерапії, «Вихователь-методист дошкільного закладу», 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2015.28.2.71
Data publikacji: 2016-09-07 12:34:46
Data złożenia artykułu: 2016-02-26 11:32:48


Statystyki


Widoczność abstraktów - 720
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 589

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Violeta Gorodyska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.