Twórczy rozwój indywidualności przedszkolaków przy pomocy bajek narodowych

Oksana Hevko

Streszczenie w języku polskim


Artykuł porusza kwestię osobliwości formowania twórczych zdolności przedszkolaków przy pomocy bajki, szczególnie zdolności językowych, twórczej wyobraźni, myślenia artystycznego i umiejętności obserwacji, a także emocji i obrazowej pamięci, słuchu rytmicznego oraz umiejętności fantazjowania. Przy formowaniu twórczej postawy przedszkolaka za pomocą ukraińskiej ludowej bajki należy wykorzystać uważne opowiadanie i wymyślanie własnych fragmentów bajek, przedstawianie obrazów z bajek (za pomocą słowa, zachowania, działalności), inscenizowanie bajek, opowiadań, zabawy-dramatyzacje, obrazki sceniczne, imitacyjne zabawy i ćwiczenia, zabawy teatralizowane.


Słowa kluczowe


twórczy rozwój; zdolności; dzieci w wieku przedszkolnym; bajka narodowa; formowanie twórczych zdolności

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Богоявленська Д.Б. (2002), Психологія творчих здібностей: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, Москва.

Богуш А.М. (2002), Українська казка в дошкільному закладі, «Українське народознавство в дошкільному закладі», Київ.

Бреусенко-Кузнєцов О. (2006), Виховний вплив чарівної казки, «Психолог», 4.

Венгер Н.Ю. (1982), Шлях до розвитку творчості, «Дошкільне виховання», 11.

Веракса О. (2010), Про користь чарівної казки, «Вихователь-методист дошкільного закладу», 10.

Виготський Л.М. (1997), Уява і творчість у дошкільному віці, Москва.

Власенко М. (2012), Казка як прийом виховання. Іноземна мова в початковій школі, «Відкритий урок: розробки, технології, досвід», 78.

Головащенко О.А. (2002), Розвиток творчого потенціалу особистості, що формується, через проектну діяльність на уроках музики та хорового театру, «Дошкільне виховання», 11.

Долинна О., Копєйкіна О., Низковська О. (2003), Розвивати творчу особистість, «Дошкільне виховання», 7.

Зеленчук П.Д. (1977), Казка у творчому розвитку дитини, «Початкова школа», 1.

Карабаєва І., Ладивір С. (2008), Особливості розвитку уяви дітей, Київ.

Козоріз С.О. (2004), Нестандартні форми роботи над казкою, «Початкове навчання та виховання», 11.

Корольова С.Г. (2009), Розвиток творчих здібностей дітей 5–7 років: Посібник для педагогів-психологів, Москва.

Крилов Е. (1992), Школа творчої особистості, «Дошкільне виховання», 7–8.

Кулик М. (2002), Нетрадиційна робота з казкою, «Дошкільне виховання», 12.

Лернер И.А. (1981), Дидактические основы методов обучения, Москва.

Левін В.А. (1977), Виховання творчості, Москва.

Матюшкин A., Сиск Д. (1988), Одаренные и талантливые дети, «Вопросы психологии», 4.

Моляко В.О. (2005), Творчий потенціал людини як психологічна проблема, «Психологічна газета», 6.

Первушина О.В. (2009), Здібності дитини. Як виявити і розвинути?, Харків.

Рогозина В.В. (2007), Педагогические условия развития творческих способностей на уроке, «Воспитание школьников», 4.

Суржанська В.А. (2007), Розвиваємо творчі здібності, Харків.

Сухомлинський В.О. (1976), Виховати людину. Вибрані твори: В 5 тт, Київ.

Сухомлинський В.О., Казки В. (2008), Казки, «Рідна школа», 9.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2015.28.2.95
Data publikacji: 2016-09-07 12:34:47
Data złożenia artykułu: 2016-03-01 16:15:11


Statystyki

Widoczność abstraktów - 162
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 85

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Oksana Hevko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.