Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Kultura i Wartości?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Redakcja czasopisma „Kultura i Wartości” przyjmuje do publikacji artykuły naukowe, które stanowią rezultat badań historyczno-filozoficznych (oraz analogiczne opracowania z innych dziedzin naukowych), oraz teksty, których autorzy formułują własne koncepcje – zarówno rozwiązujące problemy teoretyczne, jak i podejmujące problemy praktyczne wyrastające z wyzwań czasów. Publikujemy również recenzje oraz sprawozdania, jak również komentarze do tekstów opublikowanych na łamach „Kultury i Wartości”.

Artykuły powinny być napisane w języku polskim, angielskim lub niemieckim oraz zawierać bibliografię,  streszczenie w języku angielskim, wykaz słów kluczowych w języku angielskim. Jeśli tekst został napisany w języku polskim, należy również dołączyć streszczenie w języku polskim oraz słowa kluczowe. Teksty powinny być poprawne językowo. 

Prosimy o stosowanie następującego formatowania tekstu: czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5; wszystkie marginesy 2,5 cm. Prosimy też o niestosowanie w tekście innych wyróżnień,  typu: rozstrzelony druk, wyróżnienie cytatów w tekście przez zmianę wielkości czcionki i marginesów. Dopuszczalne są jedynie wyróżnienia typu: pogrubienie, kursywa. Prosimy o formatowanie tekstów w edytorze Word.

Począwszy od numeru 23 przypisy i bibliografię należy zredagować w stylu Chicago Manual of Style (Notes and Bibliography)

W przypadku tekstów napisanych w języku polskim prosimy o stosowanie w przypisach polskich formuł: tamże, tenże, por., zob.

Prosimy o umieszczenie numerów DOI przy pozycjach, które je posiadają.

Tekst nie może zawierać nazwiska Autora oraz innych danych, które pozwalają na identyfikację Autora.

Zgłaszany do publikacji tekst (artykuł naukowy) powinien mieć następujący układ:

Tytuł

Streszczenie i słowa kluczowe

Tekst właściwy

Bibliografia

Tytuł, streszczenie i słowa kluczowe po angielsku.

W oddzielnym pliku należy zredagować krótką notkę autorską w języku polskim i angielskim, według wzoru:  IMIE i NAZWISKO; stopień, tytuł naukowy; afiliacja, adres do korespondencji; adres e-mail

Rejestrując się na stronie czasopisma, Autorzy są zobowiązani do wypełnienia wszystkich rubryk formularza rejestracyjnego w języku polskim i angielskim, w tym również do podania swojego numeru ORCID.

Dopuszczalna maksymalna objętość tekstu wynosi 40 tys. znaków (1 arkusz) łącznie ze spacjami i przypisami. Redakcja zastrzega sobie możliwość publikacji tekstów o większej objętości. Streszczenie powinno zawierać maksymalne 150 słów.

Za teksty przyjęte do publikacji wydawca „Kultury i Wartości” nie płaci honorariów.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc). Jedynie artykuły zapisane w tym formacie będą brane pod uwagę w procesie wydawniczym.
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 5. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 6. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.