Ludzkie charaktery i moralność w filozoficznej aforystyce Ibn Ḥazma

Tomasz Jerzy Stefaniuk

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza filozofii zaprezentowanej w traktacie Al-Aẖlāq wa-ʾl-Siyar Ibn Ḥazma. W pracy tej jej autor omawia między innymi takie kwestie jak przyjaźń, miłość, relacje między ludźmi w społeczeństwie, złożoność ludzkich charakterów czy różnorodność postaw życiowych; najważniejszą z podjętych tam kwestii jest jednak sens i znaczenie życia człowieka. Do wszystkich tych zagadnień, mimo prezentowania ostatecznie stanowiska wyraźnie religijnie zorientowanego, arabski filozof odnosi się jako racjonalista. Jego poglądy etyczne i moralistyka zakorzenione są nie tylko w tradycji religijnej (muzułmańskiej), lecz również w tradycji filozofii klasycznej, wykazując szczególnie silną zbieżność z etyką stoików i Arystotelesa.


Słowa kluczowe


filozofia; filozofia arabska; filozofia muzułmańska; etyka; moralistyka; aforystyka; islam; Ibn Ḥazm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Abu Layla, Muhammad. “An introduction to the life and work of Ibn Ḥazm.” Islamic Quarterly 1985, no. 29: 165–171.

Adamson, Peter. Al-Kindi. Great Medieval Thinkers. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Chejne, Anwar G. “Ibn Hazm of Cordova on Logic.” Journal of the American Oriental Society 104, no. 1 (1984), Studies in Islam and the Ancient Near East Dedicated to Franz Rosenthal: 57–72.

Coope, Jessica A. “With Heart, Tongue, and Limbs: Ibn Hazm On the Essence of Faith.” Medieval Encounters 6, issue 1-3 (2000): 101–113.

Danecki, Janusz. “Wprowadzenie.” In Traktat o leczeniu dusz, kształceniu moralności i poskramianiu wad. Edited by Janusz Danecki. Warszawa: Wydawnictwo DIALOG, 1998.

Friedlaender, Israel. “The Heterodoxies of the Shiites in the Presentation of Ibn Ḥazm.” Journal of the American Oriental Society 1908, no. 29: 1–183.

Giffen, Lois A. “Ibn Hazm and the Tawq al-Hamama.” In The Legacy of Muslim Spain. Edited by Salma Khadra Jayyusi. Leiden: BRILL, 1992.

Guerrero, Rafael Ramón. “Aristotle and Ibn Hazm. On the Logic of the Taqrib.” In Ibn Ḥazm of Cordoba: The Life and Works of a Controversial Thinker. Edited by Camilla Adang, Maribel Fierro, 403–416. Leiden: BRILL, 2012.

Guthrie, William Keith Chambers. A History of Greek Philosophy, vol. 2: The Presocratic Tradition from Parmenides to Democritus. Cambridge: Cambridge University, 1965.

Hourani, George F. Reason and Tradition in Islamic Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Ibn Ḥazm. Kitāb al-Fiṣal fī al-milal wa-al-ahwāʼ wa-al-niḥal. N.p.: Ulan Press, 2012.

Ibn Ḥazm. Rasāʾil Ibn Ḥazm al-Andalusī, vol. 1. Edited by Iḥsan Abbas. Beirut: Al-Mu'assasa al-ʿArabiyya li-ʾl-dirasat wa-ʾl-nashr, 1987.

Khan, Mohammad Sharif, Mohammad Anwar Saleem. Muslim Philosophy and Philosophers. Dehli: APH Publishing, 1994.

Makki, Mahmoud. “The Political History of al-Andalus (92/711-897/1492).” In The Legacy of Muslim Spain. Edited by Salma Khadra Jayyusi, 3–87. Leiden: BRILL, 1992.

Martinez-Gros, Gabriel . “Ibn Ḥazm on History: A Few Remarks.” In Ibn Ḥazm of Cordoba: The Life and Works of a Controversial Thinker. Edited by Camilla Adang, Maribel Fierro, 87–96. Leiden: BRILL, 2012.

Montada, Josep Puig. “Reason and Reasoning in Ibn Ḥazm of Cordova (d. 1064)”. Studia Islamica 2001, no. 92: 165–185.

Nykl, Alios Richard. “Ibn Ḥazm's Treatise on Ethics.” The American Journal of Semitic Lan-guages and Literatures 40, no. 1 (1923): 30–36.

Pellat, Charels. “Ibn Hazm al-Andalusi.” Journal of the Pakistan Historical Society 9, no. 2 (1961): 71–74.

Puerta Vílchez, José Miguel. “Art and Aaesthetics in the Work of Ibn Ḥazm.” In Ibn Ḥazm of Cordoba: The Life and Works of a Controversial Thinker. Edited by Camilla Adang, Maribel Fierro, 253–373. Leiden: BRILL, 2012.

Puerta, Vílchez, José Miguel. “Abu Muhammad ‘Ali Ibn Hazm: A Biographical Sketch.” In Ibn Ḥazm of Cordoba: The Life and Works of a Controversial Thinker. Edited by Camilla Adang, Maribel Fierro, 3–24. Leiden: BRILL, 2012.

Puerta, Vílchez, José Miguel. “Inventory of Ibn Ḥazm’s Works.” In Ibn Ḥazm of Cordoba: The Life and Works of a Controversial Thinker. Edited by Camilla Adang, Maribel Fierro, 683–759. Leiden: BRILL, 2012.

Sabra, Adam . “Ibn Hazm’s Literalism: A Critique of Islamic Legal Theory.” In Ibn Ḥazm of Cordoba: The Life and Works of a Controversial Thinker. Edited by Camilla Adang, Maribel Fierro, 97–160. Leiden: BRILL, 2012.

Schmidtke, Sabine. “Ibn Hazm’s Sources on Ash’arism and Mu’tazilism.” In Ibn Ḥazm of Cordoba: The Life and Works of a Controversial Thinker. Edited by Camilla Adang, Maribel Fierro, 375–402. Leiden: BRILL, 2012.

Traktat o leczeniu dusz, kształceniu moralności i poskramianiu wad. Edited by Janusz Danecki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2020.30.85-109
Data publikacji: 2021-03-25 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2020-03-12 16:42:37


Statystyki


Widoczność abstraktów - 824
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Tomasz Jerzy Stefaniuk

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl