Platon i Arystoteles w świetle badań nad kulturą indoeuropejską

Małgorzata Kwietniewska

Streszczenie w języku polskim


Współcześnie zwykliśmy mierzyć wartość wytworów kultury oryginalnością i innowacyjnością ich twórców. Na tym tle jako odosobniony przypadek jawi się stanowisko włoskiego badacza filozofii antycznej, Giovanniego Realego, który doceniając wielkość Arystotelesa, dostrzega w nim przede wszystkim wiernego kontynuatora filozoficznego dzieła Platona. Chociaż Reale przywołuje liczne i ważne argumenty na rzecz swojej tezy, jego punkt widzenia koliduje z odczuciami większości czytelników obydwu filozofów i nie wytrzymuje krytyki z perspektywy, której Reale wcale nie wziął pod uwagę w swojej pracy badawczej. Polemizując z tezą włoskiego historyka, wykażę, że różnica pomiędzy Platonem a Arystotelesem sięga meritum ich poglądów ontologicznych. Wierny tradycji wczesnej kultury indoeuropejskiej Platon przyjmował układ ternarny za naczelną zasadę konstrukcji systemu filozoficznego, tymczasem metafizyka Arystotelesa jest binarna. Powodem tej paradygmatycznej niezgodności może być różnica kulturowa dzieląca obu filozofów.


Słowa kluczowe


Platon; system ternarny; Arystoteles; system binarny; Giovanni Reale; tradycjonalizm; oryginalność; wczesna kultura Indoeuropejska; transkulturalizm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Apostle, Hippocrates George. Aristotle's Philosophy of Mathematics. Chicago: University of Chicago Press, 1952.

Aristotle. “Metaphysics.” In Aristotle. The Works of Aristotle. Vol. 8. Edited and translated by William D. Ross. Oxford: The Clarendon Press, 1928.

Barnes, Jonathan. Aristotle's Posterior Analytics. Oxford: Clarendon Press, 1975.

Epstein, Mikhail. Transcultural Experiments: Russian and American Models of Creative Communication. New York: St. Martin's Press, 1999.

Haudry, Jean. La religion cosmique des Indo-Européens. Milano – Paris: Archè, 1987.

Heath, Thomas. Mathematics in Aristotle. Oxford: Clarendon Press, 1949.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. “Lectures on the History of Philosophy.” In Hegel's Lectures on the History of Philosophy. Vol. 2. Edited and translated by Elizabeth S. Haldane and Frances H. Simson. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1955.

[The] “Katha Upanishad.” In The Sacred Books of the East. Vol. 15. Edited and translated by Friedrich Max Müller. Oxford: Clarendon Press, 1884.

[The] “Mandukya Upanishad.” In The Mandukya Upanishad with Gaudapada’s Karika and Sankara’s Commentary. Edited and translated by Swami Nikhilananda. Bangalore: Sri Ramakrishna Ashrama Mysore/The Bangalore Press, 1949.

Niedziałek, Ewa. “O teorii transkulturowej i jej implikacjach dla badań humanistycznych.” Przestrzenie teorii 2016, no. 25: 231–243.

Plato. “Charmides.” In Plato. The Dialogues of Plato. Vol. 1. Edited and translated by Benjamin Jowett. Oxford: Clarendon Press, 1892.

Plato. “Critias.” In Plato. The Dialogues of Plato. Vol. 3. Edited and translated by Benjamin Jowett. Oxford: Clarendon Press, 1892.

Plato. “Phaedrus.” In Plato. Plato, with an English Translation. Vol. 1. Edited and translated by Harold N. Fowler. New York City: G. P. Putnam’s sons, 1913.

Plato. “The Republic.” In Plato. The Republic of Plato. Translated by Allan Bloom. New York: Basic Books, 1991.

Plato. “The Seventh Letter.” In Plato. The Platonic epistles. Edited and translated by John Harward. Cambridge: Cambridge University Press, 1932.

Plato. “Timaeus.” In Plato. The Dialogues of Plato. Vol. 3. Edited and translated by Benjamin Jowett. Oxford: Clarendon Press, 1892.

Reale, Giovanni. A History of Ancient Philosophy. II: Plato and Aristotle. Translated by John R. Catan. New York: State University of New York Press, 1990.

[The] “Rigveda.” In The Hymns of the Ṛgveda. Translated by Ralph Th. H. Griffith. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1973.

Wehrli, Fritz. Die Schule des Aristoteles. Vol. 2. Basel: Schwabe, 1960.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2020.29.113-138
Data publikacji: 2020-08-24 01:08:44
Data złożenia artykułu: 2020-04-21 20:03:50


Statystyki

Widoczność abstraktów - 211
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Małgorzata Kwietniewska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl