Heterotopijny szpital. Architektura, egzystencja, choroba

Wojciech Kamil Mackiewicz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia koncepcję heterotopii autorstwa Michela Foucaulta w jej zastosowaniu do przestrzeni szpitalnej (filozofia medycyny). Przestrzeń ta jest przesycona znaczeniami, metaforami i relacjami władzy. Wszystkie one mają wpływ na powrót do zdrowia przebywających w niej ludzi. Przestrzeń wywiera więc silny wpływ na nasz sposób myślenia w ogóle, przestrzeń "produkuje" myślenie, zatem myślenie, nawet jeśli jest aktem teoretycznym, ma charakter przestrzenny.


Słowa kluczowe


heterotopia; Foucault; Heidegger; filozofia medycyny

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baron, Richard J. “Why aren’t more doctors phenomenologists?.” In The Body in Medical Thought and Practice. Edited by Drew Leder, 37–47. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1992.

Deleuze, Gilles, Felix Guattari. What is Philosophy?. Translated by Hugh Tomlinson, Graham Burchel. New York: Columbia University Press, 1994.

Derrida, Jacques. Chora. Translated by Ian McCloud. In Chora L Works. Edited by Jacques Derrida, Peter Eisenman. New York: The Monacelli Press, 1994.

Didi-Huberman, Georges. Invention of Hysteria. Cambridge MA: The MIT Press, 2003.

Foucault, Michel. Le corps utopique. Les Hétérotopies. Fécamp: Nouvelles Éditions Lignes, 2009.

Foucault, Michel. Preface to The Order of Things. An Archeology of the Human Sciences. London-New York: Routledge, 2005.

Foucault, Michel. “Of Other Spaces.” In http://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf (accessed: 19.07.2019).

Foucault, Michel, Paul Rabinow. “Space, Knowledge, Power.” In Essential Works of Foucault 1954–1984, vol. III: Power. Edited by James D. Faubion. New York: The New Press, 2000.

Jean A. Gilmour. “Hybrid Space: Constituting Hospital as a home space for patients.” Nursing Inquiry 13, no. 1 (2006): 16–22.

Goffman, Erving. “On the Characteristics of Total Institutions.” In Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Anchor Books, 1961.

Heidegger, Martin. “Building, Dwelling, Thinking.” In Martin Heidegger, Poetry, Language, Thought. Translated by Albert Hofstadter. New York: Harper Colophon, 2001.

Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason. Translated by Paul Guyer, Allen W. Wood. London-New York: Cambridge University Press, 1998.

Madison, Greg. “Hospital Philosophy: an Existential-Phenomenological Perspective.” In The Therapeutic Frame in the Clinical Context: Integrative Perspectives. Edited by Maria Luca. New York: Routledge, 2004.

Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenology of Perception. Translated by Collin Smith. London-New York: Routledge, 2005.

Milligan, Christine. There’s No Place Like Home: Place and Care in Ageing Society. Burlington: Ashgate, 2009.

Moore, Jeanne. “Placing home in context.” Journal of Environmental Psychology 20, no. 3 (2000): 207–217.

Rancière, Jacques. The Politics of Aesthetics: the Distribution of the Sensible. New York: Gabriel Rockhill, 2004.

Raudonis, Barbara M., Gayle J. Acton. “Theory-Based Nursing Practice.” Journal of Advanced Nursing 1997, no. 26: 138–145.

Serres, Michel. Atlas. Paris: Julliard, 1994.

Soja, Edward W. Postmodern Geographies. The Assertion of the Space in Critical Social Theory. London-New York.

Sontag, Susan. The Complete Rolling Stone Interview by Jonathan Cott. New Haven-London: Yale University Press, 2013.

Tuan, Yi-Fu. Space and Place. The Perspective of Experience. Minneapolis-London: University of Minnesota Press, 2011.

Washburn, Sherwood Larned, Irven De Vore. “Social behavior of baboons and early man.” In Social life of early man. Edited by Sherwood Larned Washburn. Chicago: Aldine, 1961.

https://www.thefreedictionary.com/heterotopism (accessed: 19.07.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2020.30.133-150
Data publikacji: 2021-03-25 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2020-05-12 14:35:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 980
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Wojciech Kamil Mackiewicz

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl