Roberta A. Johnsona koncepcja miłości romantycznej

Kamila Szyszka

Streszczenie w języku polskim


Temat miłości jest podejmowany w filozofii od starożytności i, podobnie jak w innych obszarach rozważań, nie osiągnięto dotychczas wspólnego poglądu na tę kwestię. Amerykański analityk jungowski Robert A. Johnson, analizując Zachodnie społeczeństwo, doszedł do wniosku, że funkcjonujące w nim idee miłości są pełne wewnętrznych sprzeczności. Celem artykułu jest przybliżenie Johnsonowskiej koncepcji miłości romantycznej, która wypełnia niektóre luki w dotychczasowych rozważaniach i oferuje poszerzenie perspektywy na problem miłości. Artykuł prezentuje także sugerowaną przez analityka genezę zachodniej idei miłości romantycznej, która sięga dalej niż epoka romantyzmu. Opisane są również przyczyny pomieszania zachodnich postaw wobec miłości. Ostatnim punktem jest przedstawienie wysuniętej przez Johnsona propozycji rozwiązania tego problemu, w oparciu o jungowską psychologię analityczną.

Słowa kluczowe


Robert A. Johnson; psychoanaliza jungowska; miłość romantyczna; transcendencja; anima; animus

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badiou, Alain. In Praise of Love. Tłum. Peter Bush. London: Serpent’s Tail, 2012.

Beavis, Mary Ann. „The Cathar Mary Magdalene and the Sacred Feminine: Pop Culture Legend vs. Medieval Doctrine”. Journal of Religion and Popular Culture 24, nr 3 (2012): 419-431.

Czarniecka, Sandra, Kamil Maciąg, red. Filozoficzne rozważania na temat miłości. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017.

Domagała, Edyta. „Miłość drogą do Piękna-Dobra-Prawdy, czyli o Platońskiej metafizyce miłości”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio I – Philosophia-Sociologia 34, (2009): 77-94.

Domagała, Edyta. „Sens miłości erotycznej w filozofii Włodzimierza Sołowjowa”, Kultura i Wartości, nr 7 (2013): 75-86. http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2014/01/Edyta_Domagala_Sens_milosci_erotycznej_w-_filozofii_Wlodzimierza_Solowjowa1.pdf. Dostęp: 03.07.2021.

Franz, Marie-Louise von. „Proces indywiduacji”. W: Carl G. Jung, Marie-Louise von Franz, Aniela Jaffé, Jolande Jacobi, Joseph L. Henderson. Człowiek i jego symbole. Tłum. Ro-bert Palusiński, 217-318. Katowice: KOS, 2018.

Fromm, Erich. O sztuce miłości. Tłum. Aleksander Bogdański. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2020.

Hildebrand, Dietrich von. „Miłość jako odpowiedź na wartość”. Tłum. Wojciech Paluchowski. Logos i Ethos 37, nr 2 (2014): 219-259.

Johnson, Robert A. He: Understanding Masculine Psychology. New York: HarperCollins, 1989.

Johnson, Robert A. She: Understanding Feminine Psychology. New York: Harper & Row Publishers, 1986.

Johnson, Robert A. We: Understanding the Psychology of Romantic Love. New York: HarperCollins, 1983.

Jung, Carl G. Aspects of the Masculine. Tłum. R.F.C. Hull. London: Routledge, 2007.

Jung, Carl G. On the Nature of the Psyche. Tłum. R.F.C. Hull. London: Routledge, 2006.

Jung, Carl G. The Undiscovered Self. London: Routledge, 2014.

Kierkegaard, Søren. „Ukryte życie miłości”. Tłum. Jacek Susuł. Znak, nr 67 (1960): 42-51.

Küng, Hans. Krótka historia Kościoła katolickiego. Tłum. Adam Skalski. Wrocław: Wydaw-nictwo Dolnośląskie, 2004.

Lewis, Clive S. Cztery miłości. Tłum. Piotr Szymczak. Poznań: Media rodzina, 2010.

Mętrak, Natalia. „Miłość średniowiecznych dworów: en somme, assez immoral”. Kultura i Historia, nr 18 (2010). https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1902. Dostęp 03.07.2021.

Olesiński, Piotr. „Rozwojowe ujęcie Trójczynnikowej Teorii Miłości Sternberga – trójwar-stwowa miłość”. Psychologia Rozwojowa 18, nr 2 (2013): 9-18.

Piróg, Mirosław. „Jednostka a zbiorowość. O pewnym aspekcie duchowości w ujęciu C.G. Junga”. ALBO albo, nr 1 (2017): 97-104.

Rougemont, Denis de. Love in the Western World. Tłum. Montgomery Belgion. New York: Pantheon, 1956.

Russell, Jeffrey B. „Courtly Love as Religious Dissent”. The Catholic Historical Review 51, nr 1 (1965): 31-44.

Samuels, Andrew, Bani Shorter, Fred Plaut. Krytyczny słownik analizy jungowskiej. Tłum. Wojciech Bobecki, Lidia Zielińska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza UNUS, 1994.

Schopenhauer, Artur. Psychologia miłości. Tłum. A.L. Warszawa: Nowoczesna Polska, 2015. https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/psychologia-milosci.pdf. Dostęp 03.07.2021.

Ziemińska, Renata. „Etyka troski i etyka sprawiedliwości. Czy moralność zależy od płci?”. Analiza i Egzystencja, nr 8 (2008): 115-131.

Żadkowska, Magdalena. „Para w praniu. O współczesnej rodzinie i codziennych czynnościach w Socjologii Jeana-Claude’a Kaufmanna”. Studia Socjologiczne, nr 2 (2012): 143-165.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2021.31.173-190
Data publikacji: 2021-08-30 02:28:29
Data złożenia artykułu: 2021-02-08 12:33:31


Statystyki

Widoczność abstraktów - 65
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Kamila Szyszka

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl