Dekonsumpcja - droga do wyzwolenia z konsumpcjonizmu

Joanna Maria Mysona Byrska

Streszczenie w języku polskim


Człowiek-konsument w świecie konsumpcji ma do zrealizowania jedno zadanie: konsumowanie. Konsument może jednak obudzić się z letargu konsumpcji dzięki refleksji nad swoimi postawami konsumpcyjnymi i dzięki temu uwolnić się z podporządkowania zasadom świata konsumpcji. Z pomocą przychodzi dekonsumpcja – postawa oznaczająca konieczność myślenia nad własnym działaniem. Aby dekonsumpcja mogła stać się postawą przyjmowaną przez dekonsumenta przedstawia się jako konsumpcyjna moda, ponieważ jako postawa wyzwalająca ze świata konsumpcji stoi z nim w sprzeczności. Dekonsumpcja wymaga od konsumenta myślenia i to myślenia samodzielnego. Dzięki refleksji nad własnymi potrzebami i zachowaniem konsument może stopniowo uwolnić się spod władzy przedmiotów.


Słowa kluczowe


dekonsumpcja; konsumpcjonizm; nadmiar; ograniczanie; świat konsumpcji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Auge, Marc. Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Tłum. Roman Chymkowski. Warszawa: PWN, 2010.

Barber, Benjamin. Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Tłum. Hanna Jankowska. Warszawa: Muza SA, 2008.

Baudrillard, Jean. Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: Sic!, 2006.

Bauman, Zygmunt. Płynny lęk. Tłum. Janusz Margański. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008.

Bauman, Zygmunt. Społeczeństwo w stanie oblężenia. Tłum. Janusz Margański. Warszawa: Sic!, 2007.

Bauman, Zygmunt. Straty uboczne: nierówności społeczne w epoce globalizacji. Tłum. Justyn Hunia. Kraków: UJ, 2012.

Bauman, Zygmunt. Życie na przemiał. Tłum. Tomasz Hunc. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007.

Billewicz, Krzysztof. „Celowe postarzanie produktów a niezawodne działanie infrastruktury krytycznej”. Energetyka 2016, nr 10: 573–577.

Davies, William. The Happiness Industry. How the Government and Big Business Sold Us Well-Being. Londyn/New York: Verso Books, 2016.

Franciszek. Laudato Si.

Hostyński, Lesław. Karnawał czy post? O moralnych zagrożeniach w świecie konsumpcji. Warszawa: PWN, 2015.

Jan Paweł II. Sollicitudo rei socialis.

Jarecka, Urszula. Luksus w szarej codzienności. Społeczno-moralne konteksty konsumpcji. Warszawa: IFiS PAN, 2013.

Jonas, Hans. Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej. Tłum. Marek Klimowicz, Tomasz Kowalski. Kraków: Platan, 1996.

Mysona Byrska, Joanna. „Konsumpcjonizm jako błąd mentalny”. Logos & Ethos 2017, nr 45: 135–148. DOI: 10.15633/lie.2342.

Patrzałek, Wanda. Dekonsumpcja. Motywy. Cele. Funkcje. Wrocław: UE, 2019.

Ritzer, Georg. Magiczny świat konsumpcji. Tłum. Ludwig Stawowy. Warszawa: Muza SA, 2009.

Sher, Barbara. Refuse to choose. A Revoutionary Program for Doing Everything That You Love. New York: Rodale, 2006.

Szostek, Andrzej. Pogadanki z etyki. Częstochowa: Niedziela, 1997.

Welzer, Harald. Samodzielne myślenie. Tłum. Viktor Grotowicz. Słupsk: Dobra Literatura, 2016.

Http://surowce.igo.org.pl/dzialaj. Dostęp: 07.04.2021.

Https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jaki-jest-twoj-slad-weglowy-i-czy-warto-go-redukowac-305. Dostęp: 03.05.2021.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2021.31.23-41
Data publikacji: 2021-08-30 02:28:20
Data złożenia artykułu: 2021-05-17 15:18:05


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2226
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Joanna Maria Mysona Byrska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl