Miejsca, chwile, przedmioty i ludzie (część II)

Adam Nobis

Streszczenie w języku polskim


W tekście analizuję giełdę staroci w Świdnicy: obecne na niej przedmioty pochodzące z różnych miejsc i czasów. Twierdzę, że spotkanie tych przedmiotów jest jednocześnie pośrednio spotkaniem tych różnych miejsc i chwil w jednej chwili i miejscu. Zastanawiam się, jak jest to możliwe? Przywołuję trzy koncepcje: globalnej ekumeny kulturowej, palimpsestu i postulat traktowania lokalności i globalności jako blisko związanych. Dochodzę do wniosku, że koncepcje te należy uzupełnić o ontyczne własności miejsca, przestrzeni, chwil, czasu. Do najważniejszych należy tu ciągłość. Ciągłość przestrzeni i czasu jest koniecznym warunkiem ekumenicznego charakteru kultury, bliskiego związku lokalności z globalnością i palimpsestowego charakteru współczesności.


Słowa kluczowe


miejsce; przestrzeń; czas; przedmioty; ciągłość; globalność; lokalność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aristotle. Physics. Tłum. Robert Purves Hardie, Russell Kerr Gay. The University of Adelaide, 4.1, https://web.archive.org/web/20181201135717/https://ebooks.adelaide.edu.au/a/aristotle/physics. Dostęp: 26.02.2021.

Bell, John L. Continuity and Infinitesimals. W: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2013, https://plato.stanford.edu/entries/continuity. Dostęp: 26.02. 2021.

Bell, John L. Continuity and the Logic of Perception, https://publish.uwo.ca/~jbell/The%20Logic%20of%20Perception1.pdf. Dostęp: 24.08.2021.

Bielański, Adam. Chemia ogólna i nieorganiczna. Warszawa: PWN, 1976.

Eller, Jack David. Cultural Anthropology: Global Forces, Local Lives. Abingdon: Routledge, 2016.

Filozofia starożytna Grecji i Rzymu. Wybór i tłum. Jan Legowicz. Warszawa: PIW, 1968.

Fraser, Julius T. Genesis and Evolution of Time: A Critique of Interpretation in Physics. Brighton, Sussex: The Harvester Press, 1982.

Gibson-Graham, J. K. „Beyond Gobal vs. Local: Economic Politics outside The Binary Frame”. W: Geographies of Power: Placing Scale, red. Andrew Herod, Melissa Wright, 25–60. Oxford: Blackwell Publishers, 2002.

Hannerz, Ulf. Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca. Tłum. Katarzyna Frank. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Koops, Bert-Jaap, Maša Galič. „Conceptualising Space and Place: Lessons from Geography for the Debate on Privacy in Public”. SSRN Papers 2018: 19–46, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3260690. Dostęp: 23.07.2021.

Kroeber, Alfred Louis. „The Ancient Oikouménēas an Historic Culture Aggregate”. Journal of the Royal Anthropological Institute 1945, nr 75: 9–20.

Kroeber, Alfred Louis. „Byt ponadorganiczny”. W: Alfred Louis Kroeber, Istota kultury. Tłum. Piotr Sztompka, 53–122. Warszawa: PIW, 1989.

Mioduszewski, Jerzy. Wykłady z topologii. Zbiory spójne i kontinua. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.

Nobis, Adam. Zmiana kulturowa: między historia i ewolucją. Wrocław: Arboretum, 2006.

Olivier, Laurent. „Duration, Memory and The Nature of the Archaeological Record”. W: It’s about Time: The Concept of Time in Archaeology, red. Håkan Karlsson, 61–70. Göte-borg: Bricoleur Press, 2001.

Olsen,Bjørnar. W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Tłum. Bożena Shallcross. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2013.

Prigogine, Ilya, Isabelle Stengers. Z chaosu ku porządkowi. Tłum. Katarzyna Lipszyc. War-szawa: PIW, 1990.

Roskal, Zenon E. „Miejsce, próżnia i przestrzeń w przednewtonowskiej fiolozofii przyrody”. Roczniki Filozoficzne 52, nr 1 (2004): 113–143.

Sieroka, Norman. „Neighbourhoods and Intersubjectivity”. W: Weyl and the Problem of Space. From Science to Philosophy, red. Julien Bernard, Carlos Lobo, 99–122. Cham: Springer, 2019.

Wat Pho, http://www.watpho.com/en#Page1. Dostęp: 20.07. 2021.

Waters, Glenn. „Coco Joe’s was located in Punaluu Hawaii”. HubPages 2018, https://discover.hubpages.com/travel/Collecting-Coco-Joes-of-Hawaii-Legends-in-Lava. Dostęp: 19.07.2021.

Weyl, Hermann. Space-Time-Matter. Tłum. Henry L. Brose. London: Metheuen, 2013, https://www.gutenberg.org/files/43006/43006-pdf.pdf. Dostęp: 26.02.2021.

Zwart, Paulus J. About Time. Amsterdam: North-Holland, 1976.

Мешок, 2021, https://meshok.net .Dostęp: 19.07.2021.

Мурманский областной художественный музей, 2021, vk.com/murmanskmuseum. Dostęp: 19.07.2021.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2021.31.63-84
Data publikacji: 2021-08-30 02:28:22
Data złożenia artykułu: 2021-08-11 02:01:02


Statystyki

Widoczność abstraktów - 60
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Adam Nobis

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl