Rozpad i przemiany zmierzające do nowego modelu ludzkości

Emilio Sierra Garcia

Streszczenie w języku polskim


Aksjologiczny klucz do dzisiejszego świata tworzą konsekwencje rozpadu Nietzscheańskiej wersji życia i człowieka oraz Marksowskiego ujęcia świata, społeczeństwa i historii. Teoretycznie człowiek XXI wieku chciałby uważać się za spadkobiercę ducha Oświecenia, z jego równością, braterstwem i wolności. W praktyce człowiek naszych czasów jest uwięziony w tyranii technologii, panowaniu konsumpcji i sieci komunikacyjnej, które znieczulają na krytyczne myślenie. Na podstawie analizy Heideggera, Byung-Chul Han i Günther Anders zastanawiają się nad utopią zmiany społecznej i różnymi podejściami do niej. Czy zmiana jest możliwa? Czy powstaje ona w społeczeństwie, czy w indywiduum? Czy zmiana musi oznaczać postęp? Milenialsi, nowe modele rodziny, autorytet mediów, fast foody, strony internetowe poświęcone romansom mówią o transformacji wartości ludzkich, które wymagają dogłębnego zbadania, by dowiedzieć się, jaką prawdę odsłaniają o człowieku, świecie i historii.


Słowa kluczowe


Nietzsche; Marks; człowiek; myślenie krytyczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Antiseri, Dario. Karl R. Popper: Epistemologia e società aperta. Roma: Armando, 1972.

Anders, Günther. La obsolescencia del hombre: Sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial. Madrid: Pre-Textos, 2011.

Boschetti, Ana. Sartre et “Les Temps moderns”: Une entreprise intellectuelle Boschetti. Paris: Editions di Minuit, 1985.

de Paiva, Márcio Antônio. A liberdade como horizonte da verdade segundo M. Heidegger. Roma: Gregorian University Press, 1998.

Drachkovitch, Mirolard M. De Marx a Mao Tsé-Toung : Un siècle d'Internationale marxiste. Paris: Calmann-Lévy, 1967.

Donati, Pierpaolo. Sociología relacional de lo humano. Pamplona: Eunsa, 2019.

Di Lasio, Biagio. Luigi Pareyson. Fede e ricerca filosofica. Manfredonia: Dianoia, 2017.

Glucksmann, Anton. Dostoievsky en Manhattan. Madrid: Taurus, 2002.

Gurméndez, Carlos. El secreto de la alienación y la desalienación humana. Barcelona: Anthropos, 1989.

Han, Byung-Chul. El aroma del tiempo: Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. Barcelona: Herder, 2015.

Han, Byung-Chul. En el enjambre. Barcelona: Herder, 2014.

Han, Byung-Chul. La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder, 2017.

Han, Byung-Chul. La expulsión de lo distinto: Percepción y comunicación en la sociedad actual. Barcelona: Herder, 2018.

Han, Byung-Chul. La sociedad paliativa: El dolor hoy. Barcelona: Herder, 2021.

Lukács, Geörgy. Geschichte und Klassenbewusstsein: Studien über marxistische Dialektik. Berlin: Luchterhand, 1970.

Marcuse, Herbert. El hombre unidimensional: Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada. Barcelona: Ariel, 1972.

McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto: University Toronto Press, 1962.

McLuhan, Marshall. Understanding Media. Massachusetts: The MIT Press, 1964.

Merquior, José Guilherme. Foucault ou le Nihilisme de la chaire. Paris: PUF, 1986.

Nietzsche, Friedrich. Thus spoke Zarathustra. Chicago: The University of Chicago Press, 2017.

Nietzsche, Friedrich. On the Genealogy of Morals and Ecce Homo. London: Vintage, 1989.

Pavón, Dalmacio Negro. El mito del hombre Nuevo. Madrid: Encuentro, 2009.

Pieper, Joseph. Una teoría de la fiesta. Madrid: Rialp, 2006.

Singer, Peter. Liberación animal. Madrid: Akal, 1999.

Stojanovic, Svetozar. Between ideals and reality: A critique of socialism and its future. New York: Oxford University Press, 1973.

Vattimo, Gianni. Diálogo con Nietzsche. Ensayos 1961-2000. Barcelona: Paidós, 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2021.32.79-95
Data publikacji: 2022-04-17 23:41:55
Data złożenia artykułu: 2021-12-13 16:11:54


Statystyki


Widoczność abstraktów - 239
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Emilio Sierra Garcia

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl