Przemysł kulturalny i transformacja wartości nadziei

Selda Salman

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiam zdegradowaną we współczesnym cyfrowym świecie wartość nadziei i omawiam niebezpieczeństwa związane z tą transformacją. Nadzieja stanowi jeden z podstawowych czynników podtrzymujących życie gatunku ludzkiego. Zwłaszcza współcześni filozofowie, tacy jak Hume, Kant, Bloch, rozważają nadzieję z perspektywy filozoficznej i mimo dzielących ich różnic zgadzają się co do ogólnego znaczenia nadziei jako jednej z podstawowych motywacji człowieka do przyszłego życia, umożliwiającej jakiekolwiek dążenie. Jednak we współczesnym świecie, poczynając od przemysłu filmowego, jak stwierdzili Adorno i Horkheimer, a następnie dzięki praktykom mediów społecznościowych, nadzieja staje się wyłącznie nadzieją na sławę. To pragnienie sławy jest tak wielkie, że – jak Baudrillard prognozował przed upowszechnieniem się Internetu i pojawieniem się mediów społecznościowych – system panoptyczny nie jest już potrzebny, ludzie dzielą się bowiem publicznie swoim życiem prywatnym, „mając nadzieję”, że zdobędą więcej zwolenników, polubień i zainteresowania. Ludzie pokazują „efektowne”, „piękne”, „wspaniałe” momenty, które ograniczają nadzieję do jednego wymiaru i odrywają ją od rzeczywistości. Na podstawie tych argumentów stwierdzam, że współczesny świat prezentuje nadzieję pasywną, negatywną, oznaczającą utratę nadziei, która powinna być konstruktywna i przeobrażająca.


Słowa kluczowe


nadzieja; przemysł kulturalny; media społecznościowe; internet; Bloch; Adorno; Fromm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adorno, Theodor and Horkheimer, Max. “Culture Industry.” Dialectic of Enlightenment. California: Stanford University Press, 2002.

Adorno, Theodor. “Culture Industry Reconsidered,” in J.M. Bernstein (eds) Culture Industry. London and New York: Routledge, 1991.

Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation. Michigan: The University of Michigan Press, 2010.

Beyleveld, Deryck. and Ziche, Paul. “Towards a Kantian Phenomenology of Hope.” Ethic Theory Moral Prac, 18, 927–942 (2015). https://doi.org/10.1007/s10677-015-9564-x.

Bloch, Ernst. The Principle of Hope (Vol. 1) Cambridge: MIT Press, 1995.

Bloeser, Claudia and Stahl, Titus. "Hope", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/hope/

Boldyrev, Ivan. Ernst Bloch and His Contemporaries: Locating Utopian Messianism. London & New York: Bloomsbury, 2014.

Bourdieu, Pierre. On Television. New York: The New Press, 1998.

Debord, Guy. The Society of Spectacle. New York: Zone Books, 1994.

Fromm, Erich. The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology. New York: Harper & Row Publishing, 1968.

Miceli, Maria and Castelfranchi, Cristiano. “Hope: The Power of Wish and Possibility,” Theory & Psychology, 20, no: 2, (2010): 251-276. Doi :10.1177/0959354309354393.

Robins, Kevin. Into the Image: Culture and Politics in the field of Vision. New York: Routledge, 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2021.32.69-78
Data publikacji: 2022-04-17 23:41:54
Data złożenia artykułu: 2021-12-15 18:24:17


Statystyki


Widoczność abstraktów - 713
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Selda Salman

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl