Zapomniany wymiar misji uniwersytetu. Problem społecznego autorytetu nauki

Joanna Dudek

Streszczenie w języku polskim


Redefinicja misji uniwersytetu XXI wieku i skuteczne spełnianie tzw. „trzeciej misji” – służby publicznej, to kwestia przede wszystkim narzędzi, a nie samej misji. W związku z tym analizie zostanie poddany problem autorytetu w nauce, problem społecznego zaufania do ludzi nauki oraz powiązanie idei społeczeństwa obywatelskiego, sfery publicznej z przemianami etosu ludzi nauki. W dokumentach, projektach i tekstach poświęconych społecznej odpowiedzialności nauki publikowanych w ostatniej dekadzie najwięcej uwagi poświęca się relacji z otoczeniem ekonomicznym, współpracy z zewnętrznymi interesariuszami, przystosowaniem studentów do rynku pracy, marginalizując inne zadania uczelni. Celem pracy jest więc podkreślenie komplementarności między realizacją zadań wobec nauki, nauczania i współkształtowania społeczeństwa obywatelskiego, co wynika zarówno z zasad etosu ludzi nauki, jak i z tradycji etosu inteligencji, obecnej we wszystkich rodzajach demokracji w dziejach Polski.


Słowa kluczowe


autorytet, zaufanie; służba publiczna; społeczeństwo obywatelskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bocheński, Jacek Maria. „Co to jest autorytet?”. W: Jacek Maria Bocheński. Logika i filozofia. Oprac. Jan Parys, 191–269. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.

Calhoun, Craig. „Nacjonalizm i społeczeństwo obywatelskie. Demokracja, zróżnicowanie i samookreślenie”. W: Ani książę, ani kupiec. Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Tłum. Barbara Szacka, Jerzy Szacki, Adam Szymanowski, Ewa Woydyłło-Osiatyńska, 224–259. Kraków: Znak, 1997.

Dudek, Joanna. „Marii Ossowskiej »Przysposobienie wzoru obywatela do studenta«”. Edukacja Filozoficzna 2012, nr 53: 112–131.

Etyka międzyludzkiej komunikacji. Red. Jadwiga Puzynina. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 1993.

Feldy, Marzena. „Etos nauki a podejście do promocji w nauce”. Marketing instytucji naukowych i badawczych 28, nr 2 (2018): 67–98. DOI 10.14611/minib.28.06.2018.04

Gałat, Wioleta. „Społeczna odpowiedzialność uczelni w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie 2018, z. 123: 143–152. DOI 10.29119/1641-3466.2018.123.11

Kuczmaszewski, Józef. „Misja uczelni – archetyp dobrych praktyk”. W: Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, red. Jerzy Woźnicki, 61–67. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030. Warszawa: MNiSW, 2015.

Morawski, Roman Z. „Zapomniany wymiar misji wyższych uczelni”. W: Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, red. Jerzy Woźnicki, 155–159. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.

Pietrzyk-Reeves, Dorota. Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.

Podgórecki, Adam. Społeczeństwo polskie. Tłum. Zbigniew Pucek. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995.

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część II. Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku, red. Andrzej Szostek. Warszawa: FRP, KRASP, 2015.

Selingman, Adam B. „Komentarze o społeczeństwie obywatelskim i obywatelskiej cnocie w ostatniej dekadzie XX w.”. W: Ani książę, ani kupiec. Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Tłum. Barbara Szacka, Jerzy Szacki, Adam Szymanowski, Ewa Woydyłło-Osiatyńska, 174–198. Kraków: Znak, 1997.

Skarżyńska, Krystyna. My. Portret psychologiczno-społeczny Polaków z polityką w tle. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019.

Szacki, Jerzy. „Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego”. W: Ani książę, ani kupiec. Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Tłum. Barbara Szacka, Jerzy Szacki, Adam Szymanowski, Ewa Woydyłło-Osiatyńska, 5–62. Kraków: Znak, 1997.

Szostek, Andrzej. „Czy uniwersytet może dziś kształtować elitę obywatelską?”. W: Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, red. Jerzy Woźnicki, 267–278. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.

Twardowski, Kazimierz. The Majesty of the University. Tłum. Olgierd Adrian Wojtasiewicz, Tomasz Olszewski. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2011.

Woźnicki, Jerzy. „Słowo wstępne”. W: Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, red. Jerzy Woźnicki, 7–8. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.

Woźnicki, Jerzy. „Refleksja o znaczeniu misji w kulturze instytucjonalnej uniwersytetu”. W: Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, red. Jerzy Woźnicki, 87–94. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.

Ziembiński, Zygmunt. „Wartości konstytucyjne. Zarys problematyki”. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1993.

Znamierowski, Czesław. Elita i demokracja. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1991.

Znaniecki, Florian. „Uczeni polscy a życie polskie”. Droga 1936, nr 2-3. Przedruk w: Kultura i Społeczeństwo 2, nr 3 (1958): 5-8.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2021.32.5-25
Data publikacji: 2022-03-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2021-12-16 09:11:12


Statystyki


Widoczność abstraktów - 227
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Joanna Dudek

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl