Między potrzebą wolności i uniwersalizmem a potrzebą bezpieczeństwa duchowego i partykularyzmem

Jacek Breczko

Streszczenie w języku polskim


Spór między zwolennikami wizji kosmosu i ludzkości jako harmonii i ładu (w głębokiej strukturze) oraz zwolennikami wizji kosmosu i ludzkości jako konfliktu, „walki przeciwieństw”, sięga korzeniami do początku filozofii. Harmonijna była doktryna pitagorejczyków, dynamiczna doktryna Heraklita. Zastanawiając się nad konfliktami wartości, będę kroczył – bliższą mi – dialektyczną ścieżką Heraklita. Sądzę przeto, że sprzeczności (również w tym, co ludzie uznają za cenne, dobre, wartościowe) są „napędem dziejów”. Wydaje się – i to jest główna teza tego artykułu – że mamy obecnie do czynienia (w skali globalnej) z konfliktem dwóch zestawów wartości: z jednej strony jest to potrzeba wolności, powiązana z uniwersalizmem i indywidualizmem, z drugiej strony – potrzeba bezpieczeństwa duchowego i socjalnego, powiązana z partykularyzmem oraz wspólnotowością. Owo napięcie jest jedną z przyczyn akceleracji, a nie „końca historii”: po pierwsze, wiąże się z tendencją do „ucieczki od wolności”, czyli do odchodzenia od liberalnej demokracji z trójpodziałem władz w kierunku ustrojów scentralizowanych i autorytarnych; po drugie, z kształtowaniem się – w sferze geopolitycznej – nowego układu dwubiegunowego, którego katalizatorem jest wojna w Ukrainie.


Słowa kluczowe


potrzeba bezpieczeństwa; potrzeba wolności; konflikt wartości; nacjonalizm; autorytaryzm; uniwersalizm; liberalna demokracja; geopolityka; nowy układ dwubiegunowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fukuyama, Francis. Koniec historii. Tłum. Tomasz Bieroń, Marek Wichrowski. Kraków: Znak, 2009.

Harari, Yuval Noah. Sapiens. Od zwierząt do bogów. Tłum. Justyn Hunia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2022.

Kołakowski, Leszek. Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania. Kraków: Znak, 2009.

Kołakowski, Leszek. Moje słuszne poglądy na wszystko. Kraków: Znak, 1999.

Kuhn, Thomas S. Przewrót kopernikański. Astronomia planetarna w dziejach myśli Zachodu. Tłum. Stefan Amsterdamski. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2006.

Losee, John. Wprowadzenie do filozofii nauki. Tłum. Tomasz Bigaj. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2001.

Platon. Państwo. Tłum. Władysław Witwicki. Warszawa: PWN, 1958.

Popper, Karl R. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Tłum. Halina Krahelska. Warszawa: PWN, 1993.

Whitehead, Alfred N. Nauka i świat nowożytny. Tłum. Maciej Kozłowski, Marek Pieńkowski. Kraków: Znak, 1987.

World Bank. (2022). Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course. The World Bank.

World Development Indicators | DataBank (dostęp: 12.12.2022)
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2022.34.105-124
Data publikacji: 2023-02-14 12:07:23
Data złożenia artykułu: 2022-09-05 18:32:07


Statystyki


Widoczność abstraktów - 92
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Jacek Breczko

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl