Wpływ zwierząt na formę współczesnych siedzib ludzkich. Zmiany społeczno - obyczajowe, a sposób postrzegania zwierząt we współczesnej przestrzeni miejskiej

Justyna Kleszcz

Streszczenie w języku polskim


Zwierzęta towarzyszą człowiekowi w miastach od początków jego osiadłego trybu życia, a ich rola w codziennym ludzkim życiu jest znana i bezsprzeczna. Jednak dopiero nie-dawno człowiek zauważył, że zwierzęta opuszczają centra miast, poszukując bezpieczniejszego środowiska. Ideologiczną podstawę dla powstania ruchu na rzecz powrotu zwierząt do ich miejskich siedlisk stworzył Peter Singer. Jego poglądy legły u podstaw ruchu, którego celem jest uświadomienie znaczenia obecności „dzikich” gatunków na terenach zurbanizowanych. Poniższe opracowanie stanowi próbę scharakteryzowania czynników, dzięki którym możliwa stała się zmiana podejścia do przestrzeni miejskiej jako monokul-tury ludzkiej i przekształcenia jej w przestrzeń integracyjną.

Słowa kluczowe


przestrzeń międzygatunkowa; zwierzę w architekturze; miasto; architektura mieszkaniowa; projektowanie dla zwierząt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa 2001;

Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań – Warszawa 1988;

Bentham J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, tłum. B. Nawroczyński, PWN, Warszawa 1958;

Darwin K., O pochodzeniu człowieka, tłum. M. Ilecki, Biblioteka Dzieł Naukowych, Warszawa 1928;

Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych. Środowisko i Rozwój (bs.sejm.gov.pl/, odczyt 01.06.2013);

Lazari-Pawłowska I., Etyka. Pisma wybrane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992;

Piątek Z., Ekofilozofia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008;

Piątek Z., Etyka szacunku dla życia Alberta Schweitzera a ekofilozofia, „Problemy Ekorozwoju – Problems Of Sustainable Deve-lopment” 2008, nr 3/2, s. 51–61;

Regan T., The case of animal rights, Engelwood Cliffs, New York 1985;

Schweitzer A., Z mojego życia, tłum. I. Salamon, IW PAX, Warszawa 1981;

Słownik Naukowy PWN, aneksy.pwn.pl/biologia/, odczyt 01.02.2014;

Tomasz z Akwinu, św, Suma teologiczna, 2-2, zag. 64, art. 1, tłum. Bednarski E. W., Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Londyn 1970.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2014.9.67
Data publikacji: 2015-04-20 21:29:08
Data złożenia artykułu: 2015-04-17 16:20:21


Statystyki


Widoczność abstraktów - 556
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Justyna Kleszcz

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl