Kryzys człowieczeństwa – zagrożenie czy szansa?

Witold P. Glinkowski

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest kontestacja tendencji – nienowej, ale wyraźnej we współczesnym myśleniu o człowieku – do traktowania problemu kryzysu człowieczeństwa w kategoriach funkcji kryzysu cywilizacyjnego. Kryzys rozpoznawany w sferze techniczno-cywilizacyjnej oraz ten, który zagraża użytkującemu ją człowiekowi, to zjawiska niehomogeniczne, a nawet dysjunktywne. Diagnozy obu kryzysów, dotyczące ich przyczyn, konsekwencji i środków zaradczych, stawiano z różnych filozoficznych stanowisk (m. in. szkoła frankfurcka, E. Husserl). Jednak okazuje się, że pełne uchwycenie problemu jest możliwe dopiero pod warunkiem osadzenia go w etycznej przestrzeni spotkania, o którym piszą filozofowie dialogu (M. Buber, A. J. Heschel, E. Lévinas). I o ile kryzysy cywilizacyjne są wyzwaniem do ich przezwyciężenia, o tyle „kryzys człowieczeństwa” jest cenną i wciąż aktualną wskazówką za nieredukowalnością człowieka do cywilizacyjnych ram jego życia.


Słowa kluczowe


kryzys, filozofia dialogu, osoba, cywilizacja, Husserl

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buber M., Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, PAX, Warszawa 1992.

Buber M., Problem człowieka, tłum. J. Doktór, PWN, Warszawa 1993.

Heschel A. J., Bóg szukający człowieka, tłum. A. Gorzkowski, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2007.

Heschel A. J., Człowiek nie jest sam, tłum. K. Wojtkowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.

Horkheimer M., Krytyka instrumentalnego rozumu, tłum. H. Walentowicz, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007.

Husserl E., Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, Wydawnictwo Fundacja Aletheia, Warszawa 1993.

Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, PWN, Warszawa 1998.

Mrożek S., Ten, który spada, [w:] tenże, Wybór dramatów i opowiadań, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 408-416.

Szulakiewicz M., Zapiski z przełomu wieków, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2015.13.27
Data publikacji: 2015-08-07 11:48:20
Data złożenia artykułu: 2015-08-07 10:31:37


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1244
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Witold P. Glinkowski

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl