Globalizacja jako postęp i kryzys

Adam Nobis

Streszczenie w języku polskim


Globalizacja w wielu koncepcjach postrzegana jest jako postęp lub kryzys. Kon-cepcje te uwikłane są aksjologicznie. W tekście pojawia się pytanie o to, jaki wpływ na postrzeganie globalizacji ma uwikłanie aksjologiczne tych koncepcji. Czy decydują o tym odwołania do określonych wartości, czy też raczej sposób ich przywoływania? Analizuję wybrane koncepcje globalizacji: Thomasa Friedmana, Immanuela Wallersteina, Saskii Sassen, Davida Landesa, Ulfa Hannerza i inne. Dochodzę do wniosku, że o uznaniu globalizacji za postęp czy kryzys, za dobro lub zło decydują nie wartości, do których się odwołujemy lecz raczej sposób, w jaki to robimy. Kluczowe są tu strategie postępowania, kontek-sty rozumowania i argumentowania a także role, jakie przydzielamy w nich wartościom.

Słowa kluczowe


globalizacja; kryzys; postęp; wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, tłum. E. Klekot, PIW, Warszawa 2000;

Friedman J., Champagne Liberals and the New “Dangerous Classes”. Reconfigurations of Class, Identity and Cultural Production in the Contemporary Global System, [w:] Globalization. Critical Issues, red. A. Chun, Berghahn Books, New York 2004, s. 49–82;

Friedman T. L., Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, tłum. T. Hornowski, Rebis, Poznań 2001;

Friedman T. L., Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, tłum. T. Hornowski, Rebis, Poznań 2006;

Hannerz U., Transnational Connections, Routledge, London 1996;

Hannerz U., Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, tłum. K. Franek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006;

Johnson P., Narodziny nowoczesności, tłum. M. Iwińska, M. Kucharska, M. Jannasz, W. Królikiewicz, P. Paszkiewicz, P. Skurowski, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1995;

Landes D. S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, tłum. H. Jankowska, Muza, Warszawa 2008;

Mahbubani K., Wy na Zachodzie nie widzicie kolorów świata, „Gazeta Wyborcza”, 20 grudnia 2006 ;

Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła Wybrane, t. I, Książka i Wiedza, Warszawa 1949;

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu; Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1980;

Podkomendant Marcos, Globalizować nadzieję, Światowa postępowa myśl społeczna po polsku, http://www.prawda.pl/content/view/4/, dostęp 11 grudnia 2006;

Sassen S., Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i kapitału, tłum. J. Tengerowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007;

Wallerstein I., Koniec świata jaki znamy, tłum. M. Bilewicz, A. W. Jelonek, K. Tyszka, Scholar, Warszawa 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2014.10.35
Data publikacji: 2015-04-20 21:29:27
Data złożenia artykułu: 2015-04-20 14:59:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 745
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Adam Nobis

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl