Zmierzch humanizmu

Adriana Maria Sajur

Streszczenie w języku polskim


Współcześnie tematyka „kresu” wydaje się być bardziej żywa niż kiedykolwiek, a ponowoczesność tworzy wizje zmierzchu właściwie wszystkiego: teorii, kultury, historii, a także człowieka. Współczesne poczucie kresu można łączyć ze zmierzchem humanizmu i związaną z tym decentralizacją człowieka-podmiotu. Obecnie jako równoprawne centrum ujmowane są te elementy świata, które w humanizmie były pomijane. Te zmiany powodują lęk człowieka przed tym, że coś może zająć lepszą lub taką samą pozycję jak on; człowiek odbiera to jako apokalipsę swego świata. Koniec humanistycznego paradygmatu otwiera drogę nowym równoważnym ideologiom, takim jak transhumanizm, ekologizm czy feminizm.


Słowa kluczowe


humanizm; posthumanizm; transhumanizm; ekologizm feminizm; postfeminizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Braidotti, R., Po człowieku, tłum. J. Bednarek i A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Buttler J., Uwikłani w płeć, tłum. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.

Deklaracja transhumanizmu, tłum. M. Kalhorn, za www.transhumanism.com, ,,Fronda’’ 2006, nr 40.

Długołęcka A., Pokochałaś kobietę…, Elma Books, Warszawa 2005.

Dobieszewski J., Nikołaj Fiodorow – ekscesy zmartwychwstania, [w:] Wokół Szesotowa i Fiodorowa, red. tegoż, Wydawnictwo Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 2, red. R. Kubicki, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998.

Heidegger M. Pytanie o technikę, [w:] tegoż, Budować mieszkać myśleć. Eseje wybrane, oprac. K. Michalski, Czytelnik, Warszawa 1997.

Irigaray L., Ta płeć (jedną) płcią niebędąca, tłum. S. Królak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Marianowicz A., Kolorowy wiatr.

Milczarek M., Z martwych was wskrzesimy: filozofia Nikołaja Fiodorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Regan T., The Case for Animal Rights, University of California Press, 2004.

Singer P., Wyzwolenie zwierząt, tłum. A. Alichniewicz i A. Szczęsna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004.

Szurik B., A-pop-kalipsa, ,,Znak”, 2013, nr 692, s. 122-127.

Szymański K., Transhumanizm, ,,Kultura i Wartości” 2015, nr 13, s. 133-152, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2015.13.133.

Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, red. J. Zeidler-Janiszewska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.21.81
Data publikacji: 2017-08-29 23:58:53
Data złożenia artykułu: 2017-04-25 13:21:58


Statystyki


Widoczność abstraktów - 735
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Adriana Maria Sajur

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl