Lewisa Mumforda krytyka kultury technicznej

Kamil Szymański

Streszczenie w języku polskim


W artykule dokonuję rekonstrukcji myśli Lewisa Mumforda i jego postrzegania kultury technicznej, zawartych w dziełach Technika a cywilizacja oraz Mit maszyny. Tom 2. Pentagon władzy. Badacze zajmujący się myślą Mumforda dzielą jego krytyczne podejście do kultury technicznej na dwie fazy, która to myślą zawarta jest we wspomnianych pracach. Sądzę jednak, że fazy które są wyodrębniane posiadają tak naprawdę wiele wspólnych momentów, przez co twardy podział proponowany przez Carla Mitchama czy Thomasa Hughesa może budzić pewne wątpliwości. 


Słowa kluczowe


Lewis Mumford; technika; wartości; postęp; kultura; filozofia techniki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Black C., Lewis Mumford: Values over Technique, „Democracy Journal”, 1983, nr 2, s. 125–137.

Ellul J., The technological society, Knopf, New York 1964.

Hughes T. P., Human-built world. How to think about technology and culture, University of Chicago Press, London 2005.

Hughes T. P., Hughes A. C., Lewis Mumford: public intellectual, Oxford University Press, New York 1990.

Kiepas A., Nauka - technika - kultura: studium z zakresu filozofii techniki, Uniwersytet Śląski, Katowice 1984.

McLuhan M., The Gutenberg galaxy: the making of typographic man, University of Toronto Press, Toronto 2011.

Mitcham C., Thinking through technology: the path between engineering and philosophy, Uni-versity of Chicago Press, Chicago, Ill 1999.

Encyclopedia of science, technology and ethics T.3, red. Mitcham C., Thomson Gale, Detroit 2005.

Mumford L., Technika a cywilizacja: historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację, tłum. E. Danecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.

Mumford L., Sketches from life: the autobiography of Lewis Mumford : the early years., Beacon Press, Boston 1983.

Mumford L., Mit maszyny. T. 2. Pentagon władzy, tłum. M. Szczubiałka, M. Falkowski, Wy-dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Postman N., Technopol: triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawskie Wydaw. Literackie Muza, Warszawa 2004.

Strate L., A Media Ecology Review, Centre for the Study of Communication and Culture, Fordham University 2004, vol. 23, nr 2.

Szymański K., Transhumanizm, „Kultura i Wartości”, 2015, nr 13, s. 133–152, DOI: http://dx. doi.org/10.17951/kw.2015.13.133.

Wojtowicz R., The Lewis Mumford decades studies in architectural history, criticism, and ur-banism: 1922-1962, University Microfilms International, Ann Arbor 1992.

https://biznes.newseria.pl/komunikaty/it_i_technologie/elastyczna-praca-sposobem,b119 8799735 [dostęp: 15.04.2017]

http://wyborcza.pl/7,75400,20876548,stephen-hawking-ostrzega-sztuczna-inteligencja-moze-byc-najwiekszym.html [dostęp: 23.04.2017]

http://natemat.pl/184523,ue-chce-opodatkowac-roboty-zapracuja-na-nasze-ubezpieczenie [dostęp: 23.04.2017]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.21.61
Data publikacji: 2017-08-29 23:58:54
Data złożenia artykułu: 2017-07-24 20:15:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1188
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Kamil Szymański

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl