Aksjologiczno-ekonomiczne implikacje transhumanizmu

Anna Rutkowska

Streszczenie w języku polskim


Problematyka tożsamości człowieka, jego roli i miejsca w otaczającym świecie zajmuje poczesne miejsce w refleksji nad ludzkim intelektem i możliwościami umysłu. Do czego zatem, w kontekście rozważań nad naturą ludzką i kwintesencją jestestwa, przyczynić się może praktycznie nieograniczony już postęp technologiczny? Czy wizja technologicznej osobliwości i niepohamowanej ekspansji techniki, wkraczającej praktycznie w każdą sferę ludzkiej aktywności – począwszy od zglobalizowanej makropłaszczyzny politycznej, ekonomicznej, społecznej, kulturowej przez mezopoziom funkcjonowania społeczności lokalnych, a skończywszy na mikropłaszczyźnie codziennych relacji międzyludzkich – jest nieuchronna? Czy ludzkie działania faktycznie dążą do pewnego osobliwego punktu w przyszłym rozwoju cywilizacji, po przekroczeniu którego wszelkie przewidywania, co do form istnienia człowieka staną się nieaktualne? Artykuł stanowi teoretyczne rozważania nad aksjologicznymi i ekonomicznymi konsekwencjami transhumanizmu.


Słowa kluczowe


transhumanizm; wartości; człowiek bioniczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banasiak B., Sny o potędze. Przyczynek do teorii Nadczłowieka, „Nowa Krytyka” 2003, nr 15, s. 97–115.

Barrat J., Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End of the Human Era, St. Mar-tin's Griffin, New York 2013.

Borensztein E., De Gregorio J., Lee J. W., How does foreign direct investment affect economic growth? „Journal of International Economics” 1998, nr 45 (1), s. 115–135.

Bostrom N., A history of transhumanist thought, „Journal of Evolution and Technology” 2005, vol. 14, issue 1.

Bostrom N., The Transhumanist FAQ Version 2.1, Faculty of Philosophy Oxford University, Oxford 2003.

Dönhoff M., Ucywilizujemy kapitalizm. Granice wolności, Bellona, Warszawa 2000.

Fagerberg J., Srholec M., Verspagen B., Innovation and Economic Development, [w:] Hand-book of the Economics of Innovation, red. B. Hall, N. Rosenberg, vol. II, North Holland, s. 833–872.

Filek J., Kłopot z wartościami, „Zarządzanie Publiczne” 2017, nr 1 (39), s. 9–22.

Filek J., Z badań nad istotą wartości etycznych, Wydawnictwo Platan, Kraków 1996.

Good I. J., Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine, red. Alt F., M. Rubinoff, Advances in Computers, Academic Press 1965, nr 6, s. 31–88.

Graham-Rowe D., The world’s first brain prothesis, „New Scientist” 2003, no 177, issue 2386.

Hanousek J., Kocenda E., Maurel M., Direct and Indirect Effects of FDI in Emerging European Markets: A Survey and Meta-analysis, „Economic Systems” 2011, nr 35 (3), s. 301–322.

Hartmann N., Najważniejsze problemy etyki, „Znak” 1974, nr 11 (245), s. 1422–1454.

Hayek F. A., Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Ilicki R., Bóg cyborgów. Technika i transcendencja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012.

Kaniowski W., Ideał przyszłości: nadczłowiek, „Studia Filozoficzne” 1974, nr 1, s. 93–108.

Kurzweil R., Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever, Plume, New York 2005.

Kurzweil R., How to Create a Mind: The Secret of Human Thought Revealed, Viking, New York 2012.

Kurzweil R., Nadchodzi Osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, Kurhaus Pu-blishing, Warszawa 2014.

Mariański J., Smyczek J., Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się świecie, Wy-dawnictwo WAM, Kraków 2008.

Miklaszewska J., Liberałowie i komunitaryści o wolności i sprawiedliwości, „Prakseologia” 2016, nr 2 (158), s. 15–33.

More M., The Philosophy of Transhumanism, [w:] M. More, N. Vita-More, The Transhu-manist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Phi-losophy of the Human Future, Wiley-Blackwell, Chichester 2013.

More M., Transhumanism. Towards a Futurist Philosophy, „Extropy” 1990, nr 6, s. 6–12.

Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, Etiuda, Kraków 2010.

Ostasz L., Czym są wartości? Zarys aksjologii, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009.

Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, red. M. Gra-dzewicz, A. Stążka-Gawrysiak, M. Rubaszek, J. Growiec, Warszawa 2016.

Rogers E. M., Diffusion of innovation, Free Press, New York 2003.

Romer P. M., Increasing Returns and Long-Run Growth, „The Journal of Political Economy” 1986, nr 94 (5), s. 1002–1037.

Sepczyńska D., Transhumanizm. Spotkanie z utopią, [w:] Narracje postkryzysowe w humani-styce, red. D. Kotuła, A. Piórkowska, A. Poterała, Wydawca: Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 27–58.

Suorsa K., Regionality, Innovation Policy and Peripheral Regions in Finland, Sweden and Norway, EBSCO Academic Search Premier, 2007 (185).

Stróżewski W., W kręgu wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992.

Vinge V. S., The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era, [w:] Vision 21: Interdisciplinary Science and Engineering in the Era of Cyberspace, Lewis Research Center, NASA Conference Publication 10129, United States 1993, s. 11–22.

Elg L. (Vinnova), Innovations and new technology – what is the role of research? Implications for public policy, Vinnova ANALYSiS, VA 2014 (05).

Bioniczny człowiek – cały z implantów – w Waszyngtonie, http://wyborcza.pl/1,75400,14819671,Bioniczny_czlowiek___caly_z_implantow___w_Waszyngtonie.html?disableRedirects=true [dostęp: 01.11.2017].

Bioniczny człowiek – spojrzenie w przyszłość, http://www.eioba.pl/a/1jz9/bioniczny-czlowiek-spojrzenie-w-przyszlosc [dostęp: 01.11.2017].

Biological Cybernetics, http://link.springer.com/journal/422 [dostęp: 01.11.2017].

Change in Human Life with Transhumanism, http://technicki.com/change-human-life-transhumanism/ [dostęp: 02.11.2017].

Extropy Institute, http://www.extropy.org/ [dostęp: 31.10.2017].

Joe Monster, prawdziwy bioniczny człowiek, http://joemonster.org/filmy/80934 [dostęp: 01.11.2017].

Ludzkość to za mało, http://natemat.pl/24095,ludzkosc-to-za-malo-transhumanisci-wierza-w-nowego-lepszego-czlowieka-i-twierdza-ze-wiedza-jak-go-stworzyc [dostęp: 31.10.2017].

Nadchodzi bioniczny człowiek, http://gadzetomania.pl/2447,nadchodzi-bioniczny-czlowiek [dostęp: 01.11.2017].

Pierwszy bioniczny człowiek przyszedł na świat! http://www.focus.pl/technika/pierwszy-bioniczny-czlowiek-przyszedl-na-swiat-10448 [dostęp: 01.11.2017].

Rosja i postczłowiek. Rosyjski transhumanizm i idea nieśmiertelności, http://geopolityka.net/rosja-i-postczlowiek-rosyjski-transhumanizm-i-idea-niesmiertelnosci/ [dostęp: 01.11.2017].

Technologia oznacza lepsze życie, http://biznes.trojmiasto.pl/Dla-biohakerow-smierc-to-tylko-choroba-a-technologia-to-lepsze-zycie-n112269.html [dostęp: 01.11.2017].

Transhumanist Declaration, http://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/ [dostęp: 01.11.2017].

Transhumanism and Adaptive Radiation, https://www.centauri-dreams.org/?p=33234 [dostęp: 02.11.2017].

Transhumanizm, czyli kiedy człowiek stanie się bogiem, http://extra.innpoland.pl/transhumanizm [dostęp: 31.10.2017].

Transhumanizm, największe zagrożenie ludzkości, http://www.naszdziennik.pl/mysl/176241,transhumanizm-najwieksze-zagrozenie-ludzkosci.html [dostęp: 31.10.2017].

Transhumanizm, http://www.fronda.pl/blogi/ratujmy-kosmos/transhumanizm-1,4208.html [dostęp: 31.10.2017].

Transhumanizm, http://www.racjonalista.pl/kk.php/d,242 [31.10.2017].

Transhumanizm. Przekraczając człowieka w kierunku cyborga, http://www.polskieradio.pl/130/5557/Artykul/1723885,Transhumanizm-Przekraczajac-czlowieka-w-kierunku-cyborga [dostęp: 31.10.2017].

Wartości transhumanistyczne, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6014 [dostęp: 02.11.2017].

World Transhumanist Association, http://humanityplus.org/ [dostęp: 31.10.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.22.149
Data publikacji: 2018-01-07 22:33:03
Data złożenia artykułu: 2017-11-25 10:25:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 978
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Rutkowska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl