Posthumanizm, czyli jak myśleć z psami, grzybami i innymi stworzeniami?

Magdalena Dąbrowska

Streszczenie w języku polskim


Punktem wyjścia dla rozważań jest stwierdzenie Timothego Mortona, że kryzys ekologiczny jest kryzysem myślenia w ogóle. Posthumanizm nie tylko zrywa z centralną pozycją człowieka, lecz oferuje przede wszystkim nowy sposób myślenia o świecie i przenikających go relacjach. Badania Donny Haraway oraz Anny Tsing analizowane są pod kątem ich przydatności dla tworzenia nie-antropocentrycznych sposobów myślenia i metafor. U Haraway życie i myślenie wraz z psami prowadzi do stworzenia posthumanistycznej etyki. Tsing, badając wielorakie powiązania tworzone przez grzyby twierdzi, że wszelkie relacje są relacjami międzygatunkowymi. 


Słowa kluczowe


posthumanizm; etyka posthumanistyczna; relacje człowiek- zwierzę; etnografia wielogatunkowa; ekologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism, red. J. W. Moore, PM Press, Oakland 2016.

Barad K., Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter, Duke University Press, Durham 2007.

Braidotti R., Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2014.

Haraway D., Companion species manifesto: dogs, people and significant otherness, Prickly Paradigm Press, Chicago 2003.

Haraway D., When Species Meet, University of Minnesota Press, Minneapolis 2008.

Haraway D., Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press, Durham, London 2016.

Haraway D., Staying with the Trouble, Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene, [w:] red. J. W. Moore,

Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capital-ism, PM Press, Oakland 2016.

Morton T., The ecological thought, Harvard University Press 2010.

O`Grady K., Nomadic Philosopher: A Conversation with Rosi Braidotti, Utrecht 1995, http://bailiwick.lib.uiowa.edu/wstudies/Braidotti/ [dostęp 30.03.2017].

Tsing A., Krnąbrne krawędzie: grzyby jako gatunki towarzyszące, przeł. M. Rogowska-Stangret, [w:] Feministyczne nowe materializmy: usytuowane kartografie, red. O. Cielemęcka i M. Rogowska-Stangret, w druku.

Tsing A., The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in Capitalist Ru-ins, Princeton University Press, Princeton, Oxford 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.22.177
Data publikacji: 2018-01-26 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2018-01-07 13:09:57


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1539
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Magdalena Dąbrowska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl