Świat życia jako ważne pojęcie polityczne

Gérard Raulet

Streszczenie w języku polskim


Semantyczne pole pojęcia „świat życia” rozciąga się na ontologię („bycie-w-świecie”), antropologię, biologię, nauki przyrodnicze w ogóle, a także na socjologię. Ale też można skonstatować pewien inflacyjny, dziennikarski sposób używania tego terminu, który jakby potwierdza jego potoczny, „życiowy“ charakter. Stanowi to zarówno o jego sile, jak i słabości. Dlatego źródłowemu Husserlowskiemu pojęciu świata życia zarzucano, że jest mgliste czy wręcz sprzeczne. Oznacza ono przecież horyzont horyzontów, a ponadto za każdym razem horyzont osobisty, mój, który mnie, w moim byciu-tutaj, łączy z horyzontami innych ludzi. Wychodząc od obserwacji, że Husserlowskie pojęcie już od początku jest narażone na krytyki ze strony nauki i kultury oraz że pozór bezpośredniej oczywistości, z którą wskazuje się na świat życia, szybko okazuje się reakcją na sytuację kryzysu – a mianowicie na utratę przejrzystości – próbuję w poniższym artykule przebadać stosunek pojęcia świata życia do polityki oraz sprawdzić jego analityczną przydatność.

Słowa kluczowe


świat życia; polityka; Husserl; Habermas; Luhmann

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Bermes Ch., Lebenswelt (1836–1936). Von der Mikroskopie des Lebens zur Inszenierung des Erlebens, „Archiv für Begriffsgeschichte“ 2002, Nr. 44, S. 175–197.

Blumenberg H., Theorie der Lebenswelt, hrsg. von M. Sommer, Suhrkamp, Berlin 2010.

Gniazdowski A., Die Krisis des europäischen politischen Bewusstseins und die transzendentale Phänomenologie, [in:] Lebenswelt und Politik. Perspektiven der Phänomenologie nach Husserl, hrsg. von G. Leghissa, M. Staudigl, Königshausen & Neumann, Würzburg 2007.

Habermas J., Der philosophische Diskurs der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1985.

Habermas J., Die neue Unübersichtlichkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1985.

Habermas J., Faktizität und Geltung, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992.

Habermas J., Stichworte zur „Geistigen Situation der Zeit“, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1979.

Habermas J., Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 2, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981.

Habermas J., Was heisst Universalpragmatik? (1976), [in:] Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1984.

Husserl E., Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie (1936), [in:] Husserliana, Bd. 6, hrsg. von M. Nijhoff, Den Haag 1954.

Lebenswelt und Politik. Perspektiven der Phänomenologie nach Husserl, hrsg. von G. Leghissa, M. Staudigl, Königshausen & Neumann, Würzburg 2007.

Lübbe H., Religion nach der Aufklärung, Styria, Graz 1986.

Luckmann Th., Lebenswelt, Identität und Gesellschaft, UVK, Konstanz 2007.

Luhmann N., Funktionen und Folgen formaler Organisation, Duncker & Humblot, Berlin 1964.

Luhmann N., [in:] J. Habermas. N. Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1971.

Luhmann N., Legitimation durch Verfahren, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1969.

Luhmann N., Liebe als Passion, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1982.

Luhmann N., Sinn als Grundbegriff der Soziologie“, [in:] J. Habermas. N. Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1971.

Marquard O., Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1963.

Orth E. W., Sozialwissenschaften zwischen Metaphysik und Beschreibung. Möglichkeiten und Grenzen der Phänomenologie bei der Bestimmung des Menschen, „Man and World“ 1989, Nr. 22.

ProtoSoziologie im Kontext. Lebenswelt und System in Philosophie und Soziologie, hrsg. von G. Preyer, G. Peter, A. Ufig, Konigshausen & Neumann, Würzburg 1996.

Raulet G., Apologie de la citoyenneté, Editions du Cerf, Paris 1999.

Raulet G., Critique de la raison communicationnelle, [in:] Habermas, la raison, la critique, hrsg. von Ch. Bouchindhomme, R. Rochlitz, Editions du Cerf, Paris 1996.

Raulet G., Neue Medien, neue Offentlichkeit?, [in:] Perspektiven der Informationsgesellschaft, hrsg. von W. Hoffmann-Riem , Th. Vesting, Hans- Bredow-Institut, Hamburg 1995.

Raulet G., Singuläre Geschichten und pluralische Ratio, [in:] Verabschiedung der (Post-)Moderne, hrsg. von J. Le Rider, G. Raulet, G. Narr, Tübingen 1986.

Raulet G., Zur Kritischen Theorie Europas, „Mesotes. Zeitschrift für philosophischen Ost-West-Dialog“, Wien, 1993, Nr 2. Neudruck in: Welche Modernität? Intellektuellendiskurse zwischen Deutschland und Frankreich im Spannungsfeld nationaler und europäischer Identitätsbilder, hrsg. von W. Essbach, Verlag Arno Spitz, Berlin 2000.

Srubar I., Das Politische und das Populäre. Die Herstellung alltagsimmanenter Transzendenz durch die Massenkultur, [in:] Lebenswelt Lebenswelt und Politik. Perspektiven der Phänomenologie nach Husserl, hrsg. von G. Leghissa, M. Staudigl, Königshausen & Neumann, Würzburg 2007.

Tawny P., „Unsere europäische Not“ – Sokrates bei Husserl und Patocka, [in:] Lebenswelt und Politik. Perspektiven der Phänomenologie nach Husserl, hrsg. von G. Leghissa, M. Staudigl, Königshausen & Neumann, Würzburg 2007.

Thomas P.M., Calmbach M., Jugendliche Lebenswelten: Perspektiven für Politik, Pädagogik, Springer, Berlin–Heidelberg 2013.

Waldenfels B., In den Netzen der Lebenswelt, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1985.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2014.12.45
Data publikacji: 2015-05-27 11:00:17
Data złożenia artykułu: 2015-05-27 09:55:30


Statystyki


Widoczność abstraktów - 617
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Deutsch) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Gérard Raulet

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl