Nadzieja a dobre życie. Rozważania w nawiązaniu do Platona i Tomasza z Akwinu

Friedo Ricken SJ

Streszczenie w języku polskim


Nadzieja jest warunkiem koniecznym dobrego życia, zaś dobre życie jest podstawą dla nadziei. Święty Tomasz z Akwinu czyni rozróżnienie miedzy nadzieją jako uczuciem oraz nadzieją jako cnotą. Uczucie nadziei jest dążnością zmysłową, której przedmiot jest określony przez cztery cechy: (a) jest dobrem; przez to nadzieja różni się od lęku, który odnosi się do jakiegoś zła; (b) jest to dobro przyszłe; przez to nadzieja różni się od radości, odnoszącej się dobra teraźniejszego; (c) jest to dobro trudno osiągalne; przez to nadzieja różni się od pożądania; (d) mimo trudności, jest to dobro osiągalne; przez to nadzieja różni się od rozpaczy. Cnota nadziei to postawa woli, tj. dążenia duchowego. Przedmiotem nadziei jest przyszłe dobro, którego osiągnięcie – jakkolwiek trudne – jest możliwe. Możliwe jest coś dla nas albo przez nas samych, albo przez innych. Jeżeli żywimy nadzieję, że coś jest dla nas możliwe dzięki boskiej pomocy, nadzieja spoczywa w Bogu.

Słowa kluczowe


nadzieja; Platon; Tomasz z Akwinu; dobro; cnota nadziei; uczucie nadziei

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Aristoteles, Nikomachische Ethik, viele Ausgaben.

Das Neue Testament, viele Ausgaben.

Platon, Apologie des Sokrates, viele Ausgaben.

Platon, Philebos, viele Ausgaben.

Platon, Der Staat, viele Ausgaben.

Platon, Die Gesetze, viele Ausgaben.

Thoma de Aquino, Summa Theologiae, I.II. 90–97 [S. Thomae Aquinatis, Summa theologiae, cura et studio P. Caramello, vol. 1-2, Marietti, Torino 1963, I-II, q. 90–97].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2014.12.63
Data publikacji: 2015-05-27 11:00:18
Data złożenia artykułu: 2015-05-27 09:59:44


Statystyki


Widoczność abstraktów - 776
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Deutsch) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Friedo Ricken SJ

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl