Dekonstrukcja teorii granic w hipotezie aksjologicznej

Basia Nikiforova

Streszczenie w języku polskim


Granice i regiony przygraniczne to szczególnie ważne miejsca dla badań społecznych, zwłaszcza w erze postępującej globalizacji oraz rozwoju regionów ponadpaństwowych, takich jak Unia Europejska (UE). Migracyjny kryzys Europy wymusił aktualną refleksję na temat bezpieczeństwa granic. Wszystko to natychmiast znalazło odbicie w literaturze badawczej, która oferuje krytyczne spojrzenie na bieżąca politykę migracyjną dotyczącą zatrzymań, deportacji i kontroli granicznej w trakcie ostatnich lat. Poprzez paradygmat aksjologiczny nowego materializmu oraz krytycznej i radykalnej geografii spróbuję porównać koncepcje granic z lat 90ch (É. Balibar, A. Paasi, H. Donnan i Th.M. Wilson) z koncepcjami z pierwszych dziesięcioleci XXI wieku, które reprezentują nowy sposób myślenia o granicach Europy poprzez takie definicje, jak wahanie granic, dyfrakcja, dehumanizacja i animalizacja migrantów, biopolityczne bezpieczeństwo. Artykuł pokazuje, w jaki sposób powstała w ostatnich latach sytuacja na europejskich granicach wpływa na hierarchię wartości europejskich, uwidoczniającą się w mediach i internetowych sieciach społecznych. Ponadto w artykule mowa jest o moralnych kwestiach kryzysu środowiska i zmiany klimatu.


Słowa kluczowe


granica; aksjologia granicy; bezpieczeństwo biopolityczne; hierarchia wartości europejskich; reterytorializacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Agamben, Giorgio. The Coming Community. Minneapolis: Minnesota University Press, 1993.

Alaimo, Stacy. Bodily Natures: Science, Environment, and the Material Self. Bloomington: Indiana University Press, 2010.

Balibar, Étienne. “Europe as Borderland.” The Alexander von Humboldt Lecture in Human Geography, 2004.

http://gpm.ruhosting.nl/avh/Europe%20as%20Borderland.pdf (accessed: 05.03.2021).

Butler, Judith. Giving an Account of Oneself. New York: Fordham University Press, 2005.

Debord, Guy. The Society of the Spectacle. Translated by Donald Nicholson-Smith. New York: Zone Books, 1994.

Debord, Guy. Comments on the Society of the Spectacle. Translated by Malcolm Imrie. London – New York: Verso, 1990.

De Genova, Nicholas. “Spectacles of Migrant ‘Illegality’: the scene of exclusion, the obscene of inclusion.” Ethnic and Racial Studies 36, no. 7 (2013): 1180–1198.

De Genova, Nicholas. The Borders of “Europe”: Autonomy of Migration, Tactics of Bordering. Edited by Nicholas De Genova. Durham and London: Duke University Press, 2017.

Deleuze, Gilles and Félix Guattari. What is Philosophy? Translated by Hugh Tomlinson and Graham Burchell. New York: Columbia University Press, 1994.

Donnan, Hastings and Thomas M. Wilson. Borders: Frontiers of Identity, Nation and State. New York, Oxford: Berg Publishers, 1999.

Donnan, Hastings and Thomas M. Wilson. “Borders and Border Studies.” In: A Companion to Border Studies. Edited by Hastings Donnan and Thomas M. Wilson, 1–25. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.

Foucher, Michel. “The Geopolitics of European Frontiers.” In: The Frontiers of Europe. Edited by Malcolm Anderson and Eberhard Bort, 235–251. London: Continuum, 1998.

Joppke, Christian. Citizenship and Immigration. Cambridge: Polity Press, 2010.

Kahn, Leonard. “Moral Blameworthiness and the Reactive Attitudes.” Ethical Theory and Moral Practice 14, no. 2 (2011): 131–142.

Kolossov, Vladimir. “Geopolitics Theorizing Borders. Border Studies: Changing Perspectives and Theoretical Approaches.” Geopolitics 10, no. 4 (2005): 606–632.

Lister, Michael. “Introduction: Europeanization and Migration: challenging the values of citizenship in Europe?.” Citizenship Studies 12, no. 6 (2008): 527–532.

New Materialism: Interviews & Cartographies. Edited by Rick Dolphijn and Iris van der Tuin. Open Humanities Press. An imprint of Michigan Publishing, 2012.

Paasi, Anssi. “Review on Dijkink, G. and Knippenberg H. Territorial Factor: Political Geography in a Globalizing World.” Journal of Economic and Social Geography 93, no. 4 (2002): 476–478.

Paasi, Anssi. “Bounded spaces in a 'borderless world': Border studies, power and the anatomy of territory.” Journal of Power 2, no 2 (2009): 213–234.

Schroeder, Mark. “Teleology, Agent-Relative Value, and ‘Good’,” Ethics 117, no. 2 (2007): 265–295.

Van der Tuin, Iris. “A Different Starting Point, a Different Metaphysics’: Reading Bergson and Barad Diffractively.” Hypatia 26, no. 1 (2001): 22–42.

Zapata-Barrero, Ricard. “Borders in Motion. Concept and Policy Nexus. Refugee Survey Qu-arterly.” Oxford Journals 32, no. 1 (2013): 1–23.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2020.30.173-186
Data publikacji: 2021-03-25 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2018-02-16 15:02:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 906
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Basia Nikiforova

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl