Czy kultura masowa oznacza kryzys wartości? Stanowisko Dwighta Macdonalda i kwestia jego aktualności

Tomasz Jerzy Stefaniuk

Streszczenie w języku polskim


Dwight Macdonald wnikliwie opisał początki kultury masowej, lub Masscultu, i jej zasadnicze cechy. Poza tym słusznie przewidział, że Masscult – koncentrując się na zysku, a nie na jakości oferowanych dóbr kultury – uzyska dominującą pozycję w stosunku do kultury wysokiej. Nie mógł jednak przewidzieć tego, co dopiero miało nadejść, zwłaszcza rewolucji w dziedzinie przekazywania informacji, a także pojawienia się nowych sposobów dystrybucji dóbr kultury. Według niego, Masscult oznacza kryzys wartości. Jest tak dlatego, że zyski finansowe w żaden sposób nie równoważą upadku tradycyjnie pojmowanych sztuki i kultury. Kultura masowa stanowi zagrożenie szczególnie dla takich wartości, jak wartość dzieła sztuki, wartość „naturalnego” życia ludzkiego i wartość „naturalnych” stosunków społecznych.


Słowa kluczowe


Dwight Macdonald; kultura; teoria kultury; kultura masowa; Masscult; krytyka kultury masowej

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baughman J. L., The Republic of Mass Culture: Journalism, Filmmaking, and Broadcasting in America Since 1941, JHU Press, Baltimore 2006.

Foreman J., The Other Fifties: Interrogating Midcentury American Icons, University of Illinois Press, Chicago 1997.

Hinds H. E., Motz M. F., Nelson A. M. S. (eds.), Popular Culture Theory and Methodology: A Basic Introduction, Popular Press, Madison 2006.

Jumonville N., Critical Crossings: The New York Intellectuals in Postwar America, University of California Press, Berkeley 1991.

Kammen M., American Culture, American Tastes: Social Change and the 20th Century, Knopf Doubleday Publishing Group, New York 2000.

Macdonald D., Masscult & Midcult, [in:] H. E. Hinds, M. F. Motz, A. M. S. Nelson (eds.), Popular Culture Theory and Methodology: A Basic Introduction, The University of Wisconsin Press, Madison 2004.

Macdonald D., The Responsibility of Peoples and Other Esseys in Political Criticism, Greenwood Press, Westport 1976.

Marshall P. D., Redmond S. (eds.), A Companion to Celebrity, John Wiley & Sons, Chichester 2015.

Naremore J., Modernity and Mass Culture, Indiana University Press, Bloomington 1991.

Peters J. D., Simonson P. (eds.), Mass Communication and American Social Thought: Key Texts, 1919-1968, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2004.

Schatz T., Hollywood: Cultural dimensions: ideology, identity and cultural industry studies, Taylor & Francis, London 2004.

Schaub T. H., American Fiction in the Cold War, University of Wisconsin Press, Madison 1991.

Seaton J., Cultural Conservatism, Political Liberalism: From Criticism to Cultural Studies, University of Michigan Press, Ann Harbor 1996.

Sontag S., Notes on Camp, Straus and Giroux, New York 1966.

Tabachnick S. E. (ed.), The Cambridge Companion to the Graphic Novel, Cambridge University Press, Cambridge 2017.

Wilensky H. L., Mass Society and Mass Culture: Interdependence or Independence?, [in:] “American Sociological Review”, Vol. 29, No. 2 (Apr., 1964), pp. 173–197.

Wreszin M. (ed.), Interviews with Dwight Macdonald, Univ. Press of Mississippi, Jackson 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2018.25.25
Data publikacji: 2018-07-31 21:30:06
Data złożenia artykułu: 2018-03-24 22:18:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Tomasz Jerzy Stefaniuk

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl