Przestrzeń wolności. Próby ucieczki przed logiką wartości Carla Schmitta

Jonathan Scovil

Streszczenie w języku polskim


Artykuł stanowi refleksję nad działaniem tzw. logiki wartości, opisanej przez Carla Schmitta w słynnym eseju Tyrania wartości. Autor wychodzi od analizy ewolucji, jakiej uległa kategoria „wartość” na przestrzeni ostatnich stuleci, stając się w coraz większym stopniu poję-ciem (z pozoru) politycznie neutralnym i właściwym dziedzinie ekonomii. Następnie przechodzi do opisu wizji powszechnej wojny wartości zarysowanej przez Maxa Webera i podjętej przez Carla Schmitta, pokazując, w jaki sposób obaj myśliciele starali się znaleźć rozwiązanie tego problemu, poszukując przestrzeni „wolności od wartości”. Na zakończenie autor odnosi Schmittowskie rozwiązanie do debaty publicznej we współczesnej Polsce i dyskusji dotyczącej zmiany konstytucji z 1997 roku.


Słowa kluczowe


Carl Schmitt; wartość; filozofia wartości; logika wartości; tyrania wartości; Max Weber; wolność od wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Schmitt C., Epoka neutralizacji i apolityzacji, tłum. W. Kunicki, [w:] Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918–1933, red. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999.

Schmitt C., Pojęcie polityczności, [w:] C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, tłum. M. Cichocki, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2012.

Schmitt C., Teologia polityczna. Cztery rozdziały poświęcone nauce o suwerenności, [w:] C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, tłum. M. Cichocki, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2012.

Schmitt C., Tyrania wartości, tłum. B. Kuźniarz, „Kronos” 2008, t. 3, s. 38–57.

Strauss L., Prawo naturalne w świetle historii, tłum. T. Górski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1969.

Weber M., Nauka jako zawód i powołanie, [w:] M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, tłum. P. Dybel, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2018.25.119
Data publikacji: 2018-07-31 21:30:06
Data złożenia artykułu: 2018-05-12 13:01:10


Statystyki


Widoczność abstraktów - 969
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jonathan Scovil

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl