Człowieka oblicz kilka. O nierównym traktowaniu zwierząt jako przejawie ludzkiej hipokryzji. Recenzja:Andrzej G. Kruszewicz, Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami (Warszawa 2017)

Dorota Izabela Brylla

Słowa kluczowe


Kruszewicz, zwierzęta, gatunkowizm, speciesism, antygatunkowizm, bioetyka, hodowla zwierząt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brylla D., Alternatywa narzędziem zmiany. Status zwierząt w dominującej tradycji chrześcijańskiej oraz poza nią, „Etyka” 2015, nr 51, s. 7–15.

Burgat F., Non-Violence towards Animals in the Thinking of Gandhi: The Problem of Ani-mal Husbandry, „Journal of Agriculture and Environmental Ethics” 2004, vol. 17, nr 3.

Czarna Owca Pana Kota: Opresja i niewolnictwo seksualne zwierząt, https://czarnaowca.org/zwierzeta/co-sie-dzieje-ze-zwierzetami/opresja-i-niewolnictwo-seksualne-zwierzat/ [dostęp: 15.05.2018].

Gandhi M. K., The Collected Works of Mahatma Gandhi, Publications Division, Govern-ment of India, New Delhi 1999, 90:310, 98:350, http://www.gandhiserve.org/ e/cwmg/cwmg.htm [dostęp: 21.05.2018].

Hawthorne M., Bleating Hearts: The Hidden World of Animal Suffering, Changemakers Books, Winchester 2013.

Kruszewicz A. G., Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami, Oficyna Wydawnicza Oikos, Warszawa 2017.

McLaughlin R. P., Christian Theology and the Status of Animals: The Dominant Tradition and Its Alternatives, Palgrave Macmillan (Animal Ethics Series), New York 2014.

Parel A., Gandhi’s Philosophy and the Quest for Harmony, Cambridge University Press, New York 2006, s. 123–124.

Singer P., Wyzwolenie zwierząt, przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004.

Taylor P. W., Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics, Princeton University Press, Princeton 1986.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2018.25.201
Data publikacji: 2018-07-31 21:30:06
Data złożenia artykułu: 2018-05-22 15:58:07

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dorota Izabela Brylla

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl