Arystotelesa poszukiwania idealnego ustroju państwowego

Monika Malmon

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia poglądy Arystotelesa na temat ustrojów państw greckich. Demokracja jest przez niego krytykowana jako system zwyrodniały, ponieważ opiera się mniemaniu, że osoby równe pod pewnym względem są sobie równe bezwzględnie, co nie jest prawdą. W zasadzie równości Arystoteles widzi zagrożenie dla obywateli, gdyż każdy ma taki sam wpływ na losy państwa bez względu na swoją wiedzę i umiejętności. W systemie demokratycznym decyzje dotyczące najważniejszych spraw państwowych podejmowane są przez większość obywateli, którzy nie zawsze dysponują odpowiednią wiedzą. Najlepszym ustrojem politycznym jest politeja, która łączy dwa ustroje: demokrację i arystokrację i jest możliwa do wprowadzenia w państwie z powodu akceptacji obywateli.


Słowa kluczowe


państwo; obywatel; demokracja; ustrój polityczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, PWN, Kraków 1964.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: www.sejm.gov.pl.

Kuniński T., Dobry człowiek a dobry obywatel w ujęciu Polityki Arystotelesa, „Diametros”, nr 12 (czerwiec 2007).

Rousseau J. J., Umowa społeczna, tłum. B. Baczko, PWN, Kraków 1966.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.6.9
Data publikacji: 2015-07-07 01:14:27
Data złożenia artykułu: 2015-07-05 16:06:57


Statystyki


Widoczność abstraktów - 13689
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Monika Malmon

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl