Sens miłości erotycznej w filozofii Włodzimierza Sołowjowa

Edyta Domagała

Streszczenie w języku polskim


Włodzimierza Sołowjowa koncepcja miłości erotycznej to dość oryginalna koncepcja teozoficzna. Sołowjowowska teoria miłości wiąże się bowiem ściśle z problematyką eschatologiczną, ponadto stanowi wypadkową materialistycznego (stricte biologicznego) oraz spirytualistycznego ujęcia tej tematyki. Sołowjowa filozoficzne analizy miłości płciowej wykazują, że jest to akt nie tyle wykraczający poza poziom czysto biologiczny, co powodujący transformację naszej biologiczności, polegającą na przeduchowieniu czy przebóstwieniu naszej natury. Sens tak zinterpretowanej miłości erotycznej tkwi w wytworzeniu szeroko pojętej jedności, której podstawę stanowi uzyskanie duchowocielesnej całości oraz pokonanie rozpadu związanego z faktem płci, czyli integracja żeńskiej i męskiej zasady ludzkiego bytu.


Słowa kluczowe


Włodzimierz Sołowjow; miłość erotyczna; eros; androgynizm; prokreacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bierdiajew M., Rozważania o egzystencji. Filozofia wspólnoty i samotności, tłum.H. Paprocki, Antyk, Kęty 2002.

Bierdiajew M., Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, tłum. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2001.

Dobieszewski J., Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej, Scholar, Warszawa 2002.

Kiejzik L., Włodzimierz Sołowjow, Wydawnictwo WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1997.

Krasicki J., Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2003.

Ostrowski A., Sołowjow – teoretyczne podstawy filozofii wszechjedności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, tłum. J. Garewicz, PWN, Warszawa 1995, T. 2.

Sołowjow W., Dramat życiowy Platona, tłum. J. Zychowicz [w:] tenże, Wybór pism, t. 3, W Drodze, Poznań 1988.

Sołowjow W., Duchowe podstawy życia, tłum. A. Hauke-Ligowski [w:] tenże, Wybór pism, t. 1, W Drodze, Poznań 1988.

Sołowjow W., Sens miłości, tłum. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2013.7.75
Data publikacji: 2015-07-07 01:57:12
Data złożenia artykułu: 2015-07-05 22:02:22

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Edyta Domagała

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl