Transcendentalizm Kanta a problem konceptualizmu we współczesnej filozofii percepcji

Paweł Sikora

Streszczenie w języku polskim


Filozofia kantowskiego transcendentalizmu, opisująca syntetyczny charakter naszego poznania, stanowi w pewnym sensie antycypację stanowiska konceptualizmu, które jest dziś szeroko dyskutowane w analitycznej filozofii percepcji. Postaram się zaprezentować, w jaki sposób główne filary transcendentalizmu Kanta są obecne w kilku kluczowych stanowiskach współczesnej filozofii percepcji oraz w jakim stopniu można mówić o realności przedmiotów doświadczenia w oparciu o tezę konceptualizmu. Spróbuję też pokazać, dlaczego teza konceptualizmu może stanowić sedno różnorakich stanowisk w filozofii percepcji, niezależnie od różnic w pojmowaniu przedmiotu postrzeżeń. Drugim planem współczesnego sporu conceptual vs. non-conceptual content w odniesieniu do filozofii Kanta muszą być także rozważania dotyczące realności rzeczy samych w sobie, niezależnie od tego, że dla wielu stanowisk we współczesnej filozofii percepcji pojęcie realności jest zarezerwowane tylko do świata możliwego doświadczenia.

Słowa kluczowe


Immanuel Kant; percepcja; treść zmysłowa; konceptualizm; realizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brewer B., Perception and its Objects, Oxford University Press, Oxford 2013.

Brewer B., Perception and Reason, Oxford University Press, Oxford – New York 2003.

Kant I., Krytyka czystego rozumu, t. I–II, tłum.. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1957.

McDowell J., Mind and World. With a New Introduction, Cambridge University Press, Cambridge 2000.

O'Shaughnessy B., Consciousness and the World, Oxford University Press, Oxford–New York 2000.

Searle J., Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge University Press, Cambridge 1983.

Sellars W., Empiricism and the Philosophy of Mind, [w:] Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. I: The Foundations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis, red. H. Feigl, M. Scriven, University of Minnesota Press, Minneapolis 1956.

Westphal R., Kant’s Transcendental Proof of Realism, Cambridge Uni-versity Press, Cambridge 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2015.15.145
Data publikacji: 2015-12-15 02:20:22
Data złożenia artykułu: 2015-07-06 20:57:29


Statystyki


Widoczność abstraktów - 647
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Paweł Sikora

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl