No 9 (2014)

Spis treści

Od redakcji
Leszek Kopciuch
1

Artykuły

Artur Mordka
5
Urszula Maja Krzyżanowska
PDF
23
Anna Głąb
PDF
43
Justyna Kleszcz
PDF
67
Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
PDF
83

Sprawozdania i komunikaty

Od idei postępu do idei kryzysu (Lublin, 27-28 stycznia 2014)
Leszek Kopciuch
PDF
103
Uzasadnianie w aksjologii i etyce (Lublin, 27-28 marca 2014)
Leszek Kopciuch
PDF
107