Autor - szczegóły

Tymura, Dorota, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska