Autor - szczegóły

Bednarczyk, Grzegorz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

 • No 22 (2017) - Artykuły
  Feliksa Konecznego nauka o cywilizacjach wobec współczesnych zjawisk życia społecznego
  Streszczenie w języku polskim  PDF
 • No 21 (2017) - Artykuły
  Paradygmat cywilizacyjny Samuela P. Huntingtona. Droga do zrozumienia współczesnych problemów Zachodu?
  Streszczenie w języku polskim  PDF
 • No 26 (2018) - Recenzje
  Przewodnik po życiu politycznym współczesnej Polski? Recenzja: Zakaria Fareed. Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie . Tłum. Tomasz Bieroń. Warszawa: Fundacja Kultura Liberalna, 2018, ss. 329
  Szczegóły  PDF