Autor - szczegóły

Bednarczyk, Grzegorz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska