Autor - szczegóły

Rojek, Krzysztof, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Instytut Filozofii