Book Review: Krzysztof J. Szmidt, ABC kreatywności. Kontynuacje, Difin, Warszawa 2019, pp. 394

Małgorzata Chojak

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2019.3.143-146
Data publikacji: 2020-02-10 09:51:00
Data złożenia artykułu: 2019-12-05 12:33:25


Statistics


Total abstract view - 454
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 451

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Małgorzata Chojak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.