Prima Educatione

Recenzowany rocznik zatytułowany Prima Educatione powstał w 2017 roku z inicjatywy dr hab. Teresy Parczewskiej. Czasopismo jest wydawane online przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Problematyka publikowanych artykułów koncentruje się na dziecku, dzieciństwie i szeroko rozumianej wczesnej edukacji. Zawiera następujące działy: Studia i rozprawy; Prace badawcze; Doświadczenia i propozycje; Recenzje i sprawozdania. Duży nacisk położony jest na prezentowanie doniesień z badań naukowych oraz innowacji. Teksty publikowane są w języku: polskim i angielskim. Czasopismo skierowane jest do nauczycieli akademickich, studentów różnych obszarów humanistyki i nauk społecznych oraz nauczycieli - praktyków.

 

ISSN: 2544-2317

e-ISSN: 2657-3229


Vol 3 (2019)


Okładka