Prima Educatione

Recenzowany rocznik zatytułowany Prima Educatione powstał w 2017 roku z inicjatywy dr hab. Teresy Parczewskiej. Czasopismo jest wydawane online przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Problematyka publikowanych artykułów koncentruje się na dziecku, dzieciństwie i szeroko rozumianej wczesnej edukacji. Zawiera następujące działy: Studia i rozprawy; Prace badawcze; Doświadczenia i propozycje; Recenzje i sprawozdania. Duży nacisk położony jest na prezentowanie doniesień z badań naukowych oraz innowacji. Teksty publikowane są w języku: polskim i angielskim. Czasopismo skierowane jest do nauczycieli akademickich, studentów różnych obszarów humanistyki i nauk społecznych oraz nauczycieli - praktyków.

 

Punkty MEiN: 40

ISSN: 2544-2317

e-ISSN: 2657-3229

ICV 2020 = 100.00


Aktualności

 

Ewaluacja czasopisma naukowego Prima Educatione przez SJIF

 

Jest Nam niezmiernie miło poinformować, iż działalność czasopisma naukowego Prima Educatione (ISSN: 2657-3229) za rok 2020 została wysoko oceniona przez Scientific Journal Impact Factor uzyskując wskaźnik SJIF 2020= 5.618.

Czasopismo corocznie przechodzi przez proces ewaluacji uzyskując z roku na rok coraz to wyższe wskaźniki: SJIF 2019: 5.38; SJIF 2018: 5.027.

SJIFactor.com to międzynarodowa, uznana platforma promująca osiągnięcia naukowe, a także wspierająca wydawców i środowiska naukowe zainteresowane najnowocześniejszą działalnością badawczą w dziedzinie innowacji i nauk stosowanych.

Prima Educatione - SJIFactor.com

 
Opublikowane: 2022-03-27
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 5 (2021)


Okładka