Dziecko do lat trzech w „gorsecie” społecznego postrzegania edukacji. Wybrane problemy specyficznych potrzeb i możliwości rozwojowych w okresie wczesnego dzieciństwa

Katarzyna Sadowska

Streszczenie w języku polskim


Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na „ugorsetowienie” edukacji dziecka, w tym dziecka do lat trzech, które nadal bywa postrzegane jako słabe i mało kompetentne. Autorka porusza kwestię edukacji naturalnej oraz edukacji niedyrektywnej, konstruując rozważania w kontekście paradoksów społecznych, behawioralnego postrzegania edukacji oraz w kontekście ograniczeń dla funkcjonowania dziecka zgodnie z jego naturalnymi potrzebami i możliwościami w przestrzeni publicznej. W tekście poruszono także zagadnienia związane z nadmierną standaryzacją oddziaływań wobec dziecka do lat trzech, co zdaniem autorki może prowadzić do nadmiernego „osądzania”, które sprawia, że „dziecko staje się rzeczą”.

Słowa kluczowe


dziecko do lat trzech; behawioralne postrzeganie edukacji; wczesne dzieciństwo; edukacja naturalna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


LITERATURE

Archanowicz K. (2015). Matka Polka chce uciec z getta, czyli rodzic w wielkim mieście. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 14(3), pp. 133–151.

Brzezińska A.I., Czub M., Ożadowicz N., Rycielski P., Słoma Z., …, Urbańska J. (2012). Dziecko sześcioletnie idzie do szkoły. Wybór tekstów, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Czub M., Appelt K. (2013). Wczesna edukacja i opieka nad małym dzieckiem jako wyzwanie dla systemu edukacji. Studia Edukacyjne, (27), pp. 113–127.

David M., Appell G. (1973). Lóczy. Mütterliche Betreuung ohne Mutter. München: Kramer-Klett & Zeitler.

Dolto F. (2002). Zrozumieć dziecko. Rozmowy o wychowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski.

Gawlicz K. (2011). Różowe koty, spanie na prawym boku i piła w przedszkolu. Dyskursywne konstrukcje dziecka i dzieciństwa a polskie i skandynawskie praktyki pedagogiczne. In: D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda (eds.), Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia (pp. 270–284). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Karwowska-Struczyk M. (2007a). Dziecko i konteksty jego rozwoju. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Karwowska-Struczyk M. (2007b). Pedagogika małego dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Karwowska-Struczyk M. (2012). Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Klus-Stańska D. (2007). Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji. In: D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (eds.), Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych (pp. 15–29). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Korczak J. (2017). Prawo dziecka do szacunku. Warszawa: Wydawnictwo Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Kram A., Mielcarek M. (2014). Wczesna edukacja dziecka. Wiek 0–2/3. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Martyka A. (2017). Wpływ projektowania „dla dobra dzieci” na poprawę ogólnego standardu życia w miastach. Studia KPZK, (176), pp. 98–112.

Remiszewska Z. (2013). Inaczej o dziecku i przedszkolu. In: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, K. Kuszak (eds.), Świat małego dziecka (Vol. 1; pp. 45–62). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Telka L. (2009). Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Telka L. (2016). Projekt pedagogiczny w działaniu wychowawcy w żłobku. In: I. Kopaczyńska, A. Olczak (eds.), Wybrane problemy opieki i edukacji dzieci do trzeciego roku życia (pp. 51–66). Zielona Góra: Fundacja Edukacja – Demokracja – Rozwój.

Telka L. (2017). Wychowawca małego dziecka – „intelektualne życie profesjonalne”. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdysycplinarne, 5(2), pp. 11–29. DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.02

Tschope-Scheffler S. (2011). Dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł. Wychowanie między przywiązaniem i autonomią. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Twardowski A. (2016). Rola upełnomocnienia rodziców w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, (24), pp. 200–211. DOI: https://doi.org/10.4467/25439561.NP.16.013.6839

NETOGRAPHY

Czajka-Kominiarczuk K (2019). Dzieci do restauracji nie wpuszczamy. Rozgorzała dyskusja. Retrieved from: www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1922620,1,dzieci-do-restauracji-nie-wpuszczamy-rozgorzala-dyskusja.read (access: 1.05.2020).

Krzemińska A. (2012). Wywiad z prof. Mikołejko o tym dlaczego nie podobają mu się wózkowe. Retrieved from: www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1530491,1,wywiad-z-prof-mikolejko-o-tym-dlaczego-nie-podobaja-mu-sie-wozkowe.read (access: 20.02.2020).

Kublik A. (2014). Pampers z niespodzianką. To nie jest felieton przeciwko matkom. Retrieved from: https://wyborcza.pl/1,75248,17186914,Pampers_z_niespodzianka__To_nie_jest_felieton_przeciwko.html (access: 20.02.2020).

Prof. Mikołejko odpowiada „dzikiej wózkowej babie”. Dość politycznej poprawności. (2012). Retrieved from: https://wyborcza.pl/1,75398,12435267,Prof__Mikolejko_odpowiada___dzikiej_wozkowej_babie___.html (access: 20.02.2020).

LEGAL ACTS

Act of 4 February 2011 on the care of children up to the age of three (Journal of Laws 2011, no. 45, item 235).

Council conclusions on early childhood education and care: providing all our children with the best start for the world of tomorrow (OJ EU C 175/8, 15.06.2011).

Regulation of the Minister of Labor and Social Policy of 10 July 2014 on the housing and sanitary requirements to be met by the premises where the nursery or children’s club is to be run (Journal of Laws 2018, items 603, 650, 1544 1629; Journal of Laws 2019, item 60).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2020.4.21-35
Data publikacji: 2021-03-29 09:42:44
Data złożenia artykułu: 2020-05-17 18:52:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 808
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 371

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Katarzyna Bożena Sadowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.