Improving a Child with Down’s Syndrome Using Therapeutic Methods (Including Shantala Special Care Massage, Sensory Integration). A Case Study

Jacek Szmalec

Abstract


The article indicates the most common genetic causes of Down’s syndrom, as well as typical differences in physical structure and motor, intellectual and communication limitations occurring in people with Down’s syndrome compared to non-disabled people (children). On the example of a girl with the syndrome mentioned above, the therapeutic measures taken in the field of physiotherapy, sensory integration and speech therapy, which led to the improvement of her functioning and the quality of her life, were described. The need to involve the girl’s parents in therapeutic activities by involving the child in self-service and home activities in order to increase the effectiveness of therapy and give it a practical dimension was emphasized.


Keywords


Down syndrome; case study; sensory integration; Shantala Special Care Massage

Full Text:

PDF

References


Binkuńska E. (2012). Higiena i emisja głosu mówionego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Cermak S.A. (1980). Developmental Age Trends in Crossing the Body Midline in Normal Children. American Journal of Occupational Therapy, 34(5), pp. 313–319. DOI: https://doi.org/10.5014/ajot.34.5.313

Cermak S.A., Ayres J.S. (1984). Crossing the Body Midline in Learning-Disabled and Normal Children. American Journal of Occupational Therapy, 38(1), pp. 35–39. DOI: https://doi.org/10.5014/ajot.38.1.35

Fuh G., Cunningham B.C., Fukunaga R., Nagata S., Goeddel D.V., Wells J.A. (1992). Rational Design of Potent Antagonists to the Human Growth Hormone Receptor. Science, 256(5064), pp. 1677–1680. DOI: https://doi.org/10.1126/science.256.5064.1677

Jęczmień U. (2012). Podstawowe ograniczenia w rozwoju dzieci z zespołem Downa. In: T. Woźniak (ed.), Logopedia (Vol. 41; pp. 109–119). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kaczan T., Śmigiel R. (2012). Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa. In: T. Kaczan, R. Śmigiel (eds.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi (pp. 35–62). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Le Gal La Salle G., Robert J.J., Berrard S., Ridoux V., Stratford-Perricaudet L.D., Perricaudet M., Mallet J. (1993). An adenovirus vector for gene transfer into neurons and glia in the brain. Science, 259(5097), pp. 988–990. DOI: https://doi.org/10.1126/science.8382374

Maas V.F. (1998). Uczenie się przez zmysły. Warszawa: WSiP.

Mackiewicz B. (1983). Wybrane zagadnienia ortodontyczne dla logopedów. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Masgutowa S., Regner A. (2009). Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Mazurczak T. (1990). Zagadnienia genetyki klinicznej. In: J. Czochańska (ed.), Neurologia dziecięca (pp. 134–152). Warszawa: PZWL.

Midro A. (2008). Zespół Downa. Przyczyny powstawania, diagnoza i elementy poradnictwa genetycznego. In: B.B. Kaczmarek (ed.), Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa. Teoria i praktyka (pp. 21–36). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mitrinowicz-Modrzejewska A. (1963). Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy. Rozpoznawanie, leczenie i rehabilitacja. Warszawa: PZWL.

Olechnowicz H. (1999). U źródeł rozwoju dziecka – o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego. Warszawa: WSiP.

Pluta-Wojciechowska D. (2010). Czynność połykania jako przedmiot diagnozy i terapii logopedycznej. In: J. Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo (eds.), Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska (pp. 106–124). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Proffit W.R., Fields H.W. (2001). Ortodoncja współczesna. Lublin: Wydawnictwo Czelej.

Roberts J. (1993). Niektóre zidentyfikowane funkcje poszczególnych grup chromosomów człowieka w kontroli rozwoju osobniczego. In: N. Wolański (ed.), Rozwój biologiczny człowieka (p. 70). Warszawa: PWN.

Rządzka M. (2011). Konsekwencje dysfunkcji oddychania. In: E.M. Skorek, M. Rządzka (eds.), Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci (pp. 25–36). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego.

Sadowska L. (2004). Aktualne informacje o zespole Downa w świetle piśmiennictwa i własnych badań naukowych. Wrocław: AWF.

Sadowska L., Mysłek-Prucnal M., Mazur A. (2009). Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, (1), pp. 8–30.

Sarikowa V. (1998). Down’s syndrome the impact of increased expression of genes of the 21st chromosome on the functions of immunity and nervous systems. Lek. Listy, 98(4), pp. 221–228.

Schilder P. (1936). The Image and Appearance of the Human Body. New York: International Universities Press.

Schilder P. (1942). Mind: Perception and Thought in Their Constructive Aspects. New York: Columbia University Press.

Sheets-Johnstone M. (2011). Pamięć kinestetyczna. Avant. The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard, 2(T), pp. 101–124.

Skorek E.M. (2003). Reranie. Profilaktyka, diagnoza, korekcja. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Stecko E. (2012). Masaż logopedyczny. Warszawa: Wydawnictwo ES.

Szmalec J., Binkuńska E. (2014). Multidirection improvement of a child with Down’s syndrome using a few methods: Sensory integration, occupational therapy, speech therapy – case study. Journal of Education, Psychology and Social Sciences, 2(1), pp. 44–49.

Szmalec J., Wyszyński D. (2019). Terapia ręki. Zrób tak, jak ja. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Zagórska B. (2013). Znaczenie dotyku we wspomaganiu rozwoju dziecka oraz jego zastosowanie w wybranych rodzajach terapii. Kultura i Wychowanie, 5(1), pp. 179–192.

Zielińska H. (2002). Kształcenie głosu. Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2020.4.137-152
Data publikacji: 2021-03-29 09:42:55
Data złożenia artykułu: 2020-05-27 14:23:34


Statistics


Total abstract view - 2892
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 1466

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.