Wiedza potoczna uczniów w młodszym wieku szkolnym na temat istoty i sposobów uczenia się

Magdalena Bartoszewicz

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono zagadnienie psychologicznych koncepcji, istoty oraz metod uczenia się. Głównym celem badań było poznanie potocznych koncepcji uczniów w młodszym wieku szkolnym na temat istoty i sposobów uczenia się. Autorka opisała założenia wywiadu fokusowego przeprowadzonego wśród 246 uczniów w młodszym wieku szkolnym. Analiza wyników badań wykazała, że wiedza uczniów w młodszym wieku szkolnym na temat istoty i metod uczenia się jest szeroka. Dzieci potrafią zdefiniować uczenie się, opisać różne rodzaje uczenia się oraz przedstawić wiele sposobów uczenia się.


Słowa kluczowe


uczenie się; młodszy wiek szkolny; sposoby uczenia się; potoczne koncepcje; wywiad fokusowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bonar J. (2008). Rozwijanie twórczości uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Borawska-Kalbarczyk K. (2015). Kompetencje informatyczne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Buehl D. (2004). Strategie aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Ciechowska M., Szymańska M. (2018). Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Colman A.M. (2009). Słownik psychologii. Warszawa: PWN.

Deptuła J. (2004). Miejsce pracy grupowej w procesie kształcenia w opinii nauczycieli szkół podstawowych. Olsztyn: UWM (maszynopis pracy magisterskiej).

Dunaj B. (2002). Popularny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

Dylak S. (2000). Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli (s. 71–72). Warszawa: WSP ZNP.

Dylak S. (2013). Architektura wiedzy w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Gaweł A. (2011). Świadomość zdrowotna jako kategoria wyznaczająca cele edukacji zdrowotnej. W: A. Gaweł, B. Bieszczada (red.), Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji (s. 83–99). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Geuenich B., Hammelmann I., Havas H., Mündemann, B.-M., Novac K., Solms A. (2016). Techniki uczenia się. Jak efektywnie przyswajać wiedzę. Konstancin-Jeziorna: Wydawnictwo REA-SJ.

Gołębniak D.B., Teusz G. (1996). Edukacja poprzez język. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Klus-Stańska D. (2000). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Polska Oficyna Wydawnicza.

Klus-Stańska D. (2018). Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa: PWN.

Kubinowski D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kupisiewicz C. (1994). Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW.

Kupisiewicz C., Kupisiewicz M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW.

Kvale S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: PWN.

Lachowicz-Tabaczek K. (2004). Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej. Gdańsk: GWP.

Ledzińska M., Czerniawska E. (2011). Psychologia nauczania. Warszawa: PWN.

Linksman R. (2001). W jaki sposób szybko się uczyć. Warszawa: Świat Książki.

Lisek-Michalska J. (2013). Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Niżnik J. (1991). „Potoczność” jako kategoria teoretyczna. W: A. Jawłowska (red.), Kategoria potoczności. Źródła filozoficzne i zastosowania teoretyczne (s. 159–165). Warszawa: Instytut Kultury.

Oelszlaeger B. (2007). Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Okoń W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Oommen G. (2020). Learning theories – taking a critical look at current learning theories and the ideas proposed by their authors. Asian Journal of Research in Education and Social Sciences, 2(1), s. 27–32.

Sławińska M. (2010). Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Sternberg R.J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: WSiP.

Uszyńska-Jarmoc J. (2010). Metauczenie się dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: E. Jaszczyszyn, J. Szada-Borzyszkowska (red.), Edukacja dziecka: mity i fakty (s. 63–75). Białystok: Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J. (2013). Uczenie się dzieci jako warunek ich rozwoju i nabywania kompetencji kluczowych. W: J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow (red.), Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej (s. 41–54). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Wiśniewska-Kin M. (2007). Chcieć, pragnąć, myśleć, widzieć – rozumienie pojęć przez dzieci. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Wygotski L.S. (1971). Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: PWN.

Zimbardo P.G., Gerring R. (2006). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2020.4.107-117
Data publikacji: 2021-03-29 09:42:52
Data złożenia artykułu: 2020-05-31 21:28:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 865
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 838

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Magdalena Bartoszewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.