Neurobiological Determinants of Learning. Selected Issues

Beata Oelszlaeger-Kosturek

Abstract


The article presents the process of learning based on information processing. In order to contextualize the process the author refers to representative approaches in medicine, neurology, biology, psychology, philosophy and linguistics. The text is interdisciplinary in nature and it takes up the questions put within social sciences, including pedagogy and didactics. The issues discussed in the text, related to the functional structure of the brain, may be an interesting point of reflection for students of pedagogy and future teachers on the optimizing of the teaching-learning process for each learner regarded as a unique individual with his or her own individual needs, interests and, of course, a specific health condition.


Keywords


functional structure of the brain; the optimizing of the teaching-learning process; neurobiological determinants of learning

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Arbib M.A. (1977). Mózg i jego modele. Warszawa: PWN.

Blakemore S.-J., Frith U. (2008). Jak uczy się mózg. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bochenek A., Reicher M. (2002). Anatomia człowieka (T. 4). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Bowers J.S. (2016). The practical and principled problems with educational neuroscience. Psychological Review, 123(5), s. 600–612. DOI: https://doi.org/10.1037/rev0000025

Denison P.E., Denison G. (2003). Kinezjologia edukacyjna dla dzieci. Podstawowy podręcznik kinezjologii edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli dzieci w każdym wieku. Warszawa: Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii, Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów.

Dryden G., Vos J. (2000). Rewolucja w uczeniu. Poznań: Wydawnictwo Moderski i S-ka.

Greenfield S. (1998). Tajemnice mózgu. Warszawa: Diogenes, Świat Książki.

Hasło: Mózg. W: Wielki Słownik Języka Polskiego. Pobrane z: https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=20866&id_znaczenia=4290634&l=19&ind=0 (dostęp: 1.11.2020).

Ingarden R. (1972). Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki. Warszawa: PWN.

Kaczmarek B. (1994). Mózg, język, zachowanie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kaczmarek L. (1997). Biologia molekularna przetwarzania informacji przez komórki nerwowe. W: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, M. Brzyska (red.), Mózg a zachowanie (s. 9–23). Warszawa: PWN.

Kalat J.W. (2020). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Kojs W. (1994). Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Korab K., Borowiecka R., Petrykiewicz E. (red.). (2008). Kinezjologia edukacyjna. Nauka, pseudonauka czy manipulacja? Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Kozielecki J. (1992). Myślenie i rozwiązywanie problemów. W: A. Grabowska, W. Buhodorska, J. Kozielecki, Percepcja, myślenie, decyzje (s. 91–154). Warszawa: PWN.

Kozłowski W. (2006). Cele i osiągnięcia w uczeniu się. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Kurcz I. (1995). Pamięć, uczenie się, język. Warszawa: PWN.

Longstaff A. (2005). Neurobiologia. Krótkie wykłady. Warszawa: PWN.

Łukaszewski W. (1979). Psychologiczne podstawy popularyzacji wiedzy. W: W Okoń (red.), Teoria i praktyka upowszechniania wiedzy (s. 104–125). Warszawa: Wiedza Powszechna.

Meadows S. (1997). Rozwój poznawczy. W: P.E. Bryant, A.M. Colman (red.), Psychologia rozwojowa (s. 37–59). Poznań: Zysk i S-ka.

Mietzel G. (2002). Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczycieli. Gdańsk: GWP.

Schaffer H.R. (2006). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

Skibska J. (2017). Wstęp. W: J. Skibska (red.), Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy (s. 9–10). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Spitzer M. (2007). Jak uczy się mózg. Warszawa: PWN.

Sylwanowicz W., Ramotowski W., Michajlik A. (1990). Anatomia i fizjologia człowieka. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Szkiłądź H., Bik S., Pakosz B., Szkiłądź C. (red.). (1979). Słownik języka polskiego (T. 2). Warszawa: PWN.

Thomas M.S.C., Ansari D., Knowland V.C.P. (2018). Educational neuroscience: progress and prospects. Annual Research Review, 60(4), s. 477–492. DOI: https://doi.org/10.1111/jcpp.12973

Wolska A. (2000). Mózgowa organizacja czynności psychicznych. Skrypt dla studentów humanistycznych studiów uniwersyteckich. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2020.4.59-71
Data publikacji: 2021-03-29 09:42:48
Data złożenia artykułu: 2020-06-03 17:53:15


Statistics


Total abstract view - 598
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 5769

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Beata Oelszlaeger-Kosturek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.