Czas i przestrzeń dziecka z chorobą przewlekłą w instytucji szpitalnej

Emilia Krzyżanowska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest ukazanie aranżacji przestrzeni w szpitalu oraz sposobów spędzania czasu wolnego przez hospitalizowane dzieci. Badania własne są częścią większego projektu przeprowadzonego na potrzeby rozprawy doktorskiej, dotyczącej doświadczania rodzicielstwa w sytuacji choroby kardiologicznej dziecka. W artykule zaprezentowano szpital jako instytucję totalną oraz zamieszczono fotografie szpitalnych pomieszczeń i fragmenty narracji rodziców ilustrujące zagospodarowanie „pustego” czasu pacjentów na oddziale. Sposób organizacji przestrzeni, barwne korytarze, wyposażenie czy właściwe wypełnianie czasu wolnego mogą pomóc małym pacjentom przezwyciężyć trudny dla nich czas. 


Słowa kluczowe


instytucja totalna; szpital; mały pacjent; dziecko z chorobą przewlekłą; czas wolny; organizacja przestrzeni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Bednarek A., Machul R. (2013). Uwarunkowania reakcji dzieci na hospitalizację w oddziale chirurgicznym – opinia rodziców i pielęgniarek. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(10/2), s. 151–167.

Binnebesel J. (2003). Opieka nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w doświadczaniu pacjentów. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Deręgowska J. (2010). Dziecko z chorobą nowotworową w rodzinie. Diagnoza i wsparcie. Poznań: Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Deręgowska J. (2017). Szkoły przyszpitalne w sieci wsparcia społecznego dzieci chorych hospitalizowanych – teoria i praktyka. W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.), Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa (s. 155–166). Poznań: Wydawnictwo UAM.

Goffman E. (1975). Charakterystyka instytucji totalnych. W: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych (s. 151–152). Warszawa: PWN.

Goffman E. (2011). Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Sopot: GWP.

Jakoniuk-Diallo A., Kubiak H. (2011). Hospitalizacja dziecka jako sytuacja trudna. W: B. Antoszewska (red.), Dziecko przewlekle chore – problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji (s. 75–83). Toruń: Wydawnictwo Akapit.

Jankowska A.K., Grześk E., Kubica A., Koziński M., Grąbczewska Z. (2010). Specyfika współpracy lekarz – pacjent w pediatrii. Folia Cardiologica Excerpta, 5(2), s. 74–77.

Juszczyk S. (2013). Badania jakościowe w badaniach społecznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kos E. (2013). Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych. W: D. Urbaniak-Zając, E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice (s. 91–116). Warszawa: PWN.

Krajewski M. (2009). Dzisiaj jak wczoraj, jutro jak dziś. Codzienność, przedmioty i reżimy podtrzymujące. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna (s. 178–200). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Krupa H. (2011). Wpływ kolorów i rysunków na samopoczucie dziecka podczas leczenia szpitalnego. W: M. Kisiel, A. Budniak (red.), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej. Studia – rozprawy – praktyka (s. 249–260). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Krzychała S., Zamorska B. (2008). Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Krzyżanowska E. (2019). Doświadczanie rodzicielstwa w sytuacji choroby kardiologicznej dziecka. Studium fenomenologiczne narracji rodziców. Lublin: UMCS (niepublikowana praca doktorska).

Kubinowski D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – metodyka – ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kvale S. (2012). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: PWN.

Odyniec K. (2017). Ósme piętro, czyli rzecz o rodzicach chorych dzieci na oddziale gastroenterologii i hepatologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, (7), s. 29–34.

Piskorz-Ogórek K. (2014). Hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka i rodziny. W: M. Kaczmarski, K. Piskorz-Ogórek (red.), Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia (s. 3–22). Kraków: Help-Med.

Popek S. (1999). Barwy i psychika. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Ryk A. (2006). (Po)nowoczesny podmiot w doświadczeniu spotkania. Antropologiczne aspekty pedagogiki spotkania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Skałbania B., Gretkowski A. (2016). Szpital jako miejsce (nie)przyjazne dziecku – rola proksemiki w procesie leczenia. Roczniki Towarzystwa Naukowego Płockiego, 8, s. 411–426.

Stasiuk-Krajewska K. (2014). Szpital jako instytucja totalna – dyskursywne i instytucjonalne uwarunkowania komunikacji. Dziennikarstwo i Media, 5, s. 161–179.

Sztompka P. (2005). Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: PWN.

Zdanowicz-Kucharczyk K. (2010). Fotografia oknem badacza na świat społeczny. W: H. Kędzierska (red.), Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych (s. 89–101). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

NETOGRAFIA

www1: www.czd.pl (dostęp: 25.05.2020).

www2: www.zss78warszawa.edupage.org (dostęp: 25.05.2020).

www3: www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/959-otoczenie.html (dostęp: 25.05.2020).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2020.4.87-105
Data publikacji: 2021-03-29 09:42:51
Data złożenia artykułu: 2020-06-11 09:34:35


Statystyki


Widoczność abstraktów - 918
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1330

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Emilia Zofia Krzyżanowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.