Ryszard M. Łukaszewicz, Krystyna Leksicka, Aneks do skryptu dydaktycznego struktury modelu i rozwiązań praktycznych eksperymentalnego i innowacyjnego projektu Wrocławska Szkoła Przyszłości, Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Wrocław 2020, pp. 112

Joanna Maria Garbula

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2020.4.203-207
Data publikacji: 2021-03-29 09:43:02
Data złożenia artykułu: 2021-02-02 18:47:07


Statistics


Total abstract view - 310
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 463

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Joanna Maria Garbula

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.