Tradycja w warunkach ponowoczesności. Refleksyjna socjalizacja.

Dorota Misiejuk

Streszczenie w języku polskim


Wyzwania ery ponowoczesności dotyczą także systemu edukacji, który w artykule traktowany jest w świetle teorii Krzysztofa Broziego jako element systemu kulturowego rangi imperatywu kulturowego. Analiza dotyczy relacji kultury i tradycji, gdzie tradycja definiowana jest jako gramatyka kultury. Wyzwania dotyczą przede wszystkim przewartościowań w tradycji, natomiast sama tradycja – jako układ dający sensowność i budujący znaczenia – jest nienaruszalna. Postulaty przewartościowań dotyczą dowartościowania pluralizmu kulturowego i oparcia procesów kreowania tożsamości kulturowej jednostek opartych na kreatywności i wolności w zakresie aktów dziedziczenia. W tym układzie centralną pozycję dla procesów socjalizacyjnych zajmuje kompetencja w zakresie czytania artefaktów kultury, a także refleksyjność, odpowiedzialność i wyobraźnia jako cnoty.


Słowa kluczowe


tradycja; kompetencje międzykulturowe; refleksyjna socjalizacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Archer M.S. (2019). Kultura i sprawczość. Miejsce kultury w teorii społecznej. Warszawa: NCK.

Brezinka W. (2005). Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych. Kraków: Wyd. WAM.

Brozi K.J. (1994). Antropologia wartości. Lublin: Wyd.UMCS.

Damasio A.R. (2000). Tajemnica świadomości. Jak ciało i emocje współtworzą świadomość. Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis.

Delsol Ch. (2018). Kamienie węgielne. Na czym nam zależy? Kraków: Znak.

Geertz C. (2005). Interpretacja kultur. Kraków: Wyd. UJ.

Giddens A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” w społeczeństwie późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.

Grzymała-Moszczyńska H. (2009). Proces akulturacji. In: J. Królikowska (red.), Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego. Wybrane problemy społeczne i prawne (pp. 33–48). Warszawa: Wyd. UW.

Martens E., Schnadelbach H. (1991). Filozofia. Podstawowe pytania. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Nussbaum M. (2016). Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów. Warszawa: Biblioteka Kultury Liberalnej.

Nussbaum M. (2018). Nowa nietolerancja religijna. Przezwyciężyć politykę strachu w niespokojnych czasach. Warszawa: Biblioteka Kultury Liberalnej.

Pilch T. (1990). Spory o szkołę. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.

Welsch W. (1998). Nasza postmodernistyczna moderna. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2021.5.25-38
Data publikacji: 2021-11-15 21:31:37
Data złożenia artykułu: 2021-03-25 09:11:49


Statystyki

Widoczność abstraktów - 67
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 33

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Dorota Misiejuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.