Tradition under Postmodernity. Reflexive Socialization

Dorota Misiejuk

Abstract


Th challenges of the postmodern era also concern the educational system, which in the article is treated in the light of Krzysztof Brozi’s theory – as an element of the cultural system of the rank of cultural imperative. The analysis concerns the relationship between culture and tradition, where tradition is defined as the grammar of culture. The challenges concern above all the revaluations in the tradition, while the tradition itself as a system giving meaning and building meanings is inviolable. The postulates of revaluations concern the appreciation of cultural pluralism and basing the processes of creating cultural identity of individuals on creativity and freedom in the scope of inheritance acts. Central to this arrangement, for socialization processes, is competence in reading cultural artifacts, refelxivity, responsibility and imagination as virtues.


Keywords


tradition; intercultural competence; reflxive socialization

Full Text:

PDF

References


Archer M.S. (2019). Kultura i sprawczość. Miejsce kultury w teorii społecznej. Warszawa: NCK.

Brezinka W. (2005). Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych. Kraków: Wyd. WAM.

Brozi K.J. (1994). Antropologia wartości. Lublin: Wyd.UMCS.

Damasio A.R. (2000). Tajemnica świadomości. Jak ciało i emocje współtworzą świadomość. Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis.

Delsol Ch. (2018). Kamienie węgielne. Na czym nam zależy? Kraków: Znak.

Geertz C. (2005). Interpretacja kultur. Kraków: Wyd. UJ.

Giddens A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” w społeczeństwie późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.

Grzymała-Moszczyńska H. (2009). Proces akulturacji. In: J. Królikowska (red.), Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego. Wybrane problemy społeczne i prawne (pp. 33–48). Warszawa: Wyd. UW.

Martens E., Schnadelbach H. (1991). Filozofia. Podstawowe pytania. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Nussbaum M. (2016). Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów. Warszawa: Biblioteka Kultury Liberalnej.

Nussbaum M. (2018). Nowa nietolerancja religijna. Przezwyciężyć politykę strachu w niespokojnych czasach. Warszawa: Biblioteka Kultury Liberalnej.

Pilch T. (1990). Spory o szkołę. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.

Welsch W. (1998). Nasza postmodernistyczna moderna. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2021.5.25-38
Data publikacji: 2021-11-15 21:31:37
Data złożenia artykułu: 2021-03-25 09:11:49


Statistics


Total abstract view - 712
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 278

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Dorota Misiejuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.