Edukacja. Zaangażowanie między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością

Ana Paula Alves

Streszczenie w języku polskim


Edukacja obejmuje kompromisy oraz równoważy i wykorzystuje działania pedagogiczne, łącząc świat doktryn z różnymi realiami (jednostki, systemy, reprezentacje). Nauczyciel nie jest sam. Składa się z różnych warstw, które przeplatają się i czynią z niego element refleksyjny, fundamentalny dla współczesnych społeczeństw. Mówiąc o warstwach, należy podkreślić znaczenie wielorakich nurtów pedagogicznych, fiozoficznych, społecznych, historycznych i kulturowych, które wpływają na nauczanie, a także społecznych, refleksyjnych, autonomicznych jednostek, czyli studentów. Warstwy angażujące profesjonalizm nauczycieli pochodzą z różnych horyzontów (osobistego, akademickiego, społeczności praktyków) i oddziałują na ich działania. W artykule przedstawiono niektóre z warstw, które wpływają na konstruowanie zawodu nauczyciela skoncentrowanego na etyce, rygorze, tradycji i nowoczesności. W tym nieustannym przechodzeniu między przeszłością a teraźniejszością pedagogika budowana jest w coraz bardziej niestabilnym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym świecie.


Słowa kluczowe


edukacja; kształcenie ustawiczne; zmiana; zaangażowanie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arendt H. (1961). Between Past and Future: Six Exercises in Political Thught. New York: Viking Press.

Barber H.F. (1992). Developing Strategic Leadership: The US Army War College Experience. Journal of Management Development, 11(6), pp. 4–12.

Bronfenbrenner U. (1992). Ecological System Theory. In: R. Vasta (ed.), Six Thories of Child Development: Revised Formulations and Current Issues (pp. 187–249). London: Jessica Knigsley Publishers.

Camões l. (1982). Os Lusídas. São Paulo: Abril Cultural.

Freire P. (1996). Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra.

Marmoz l. (1993). The Professor and His Mirrors. Colóquio Educação e Sociedade, 4, pp. 13–40.

OECD. (2019). TALIS 2018 Results, vol. I: Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2020). TALIS 2018 Results, vol. II: Teachers and School Leaders as Valued Professionals. Paris: OECD Publishing.

Pombo O. (2002). A Escola, a Recta e o Circulo. Lisboa: Relógio D’Água.

Schön D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professional Think in Action. New York: Basic Books.

Netography

Rychen D. (2016). Education 2030: Key Competencies for the Future. OECD. Retrieved from: http://www.oecd.org/education/2030-project/about/documents (access: 20.07.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2021.5.187-192
Data publikacji: 2021-11-15 21:31:54
Data złożenia artykułu: 2021-03-31 11:48:45


Statystyki


Widoczność abstraktów - 460
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 208

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Ana Paula Alves

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.