Odczucia uczniów i nauczycieli w erze nauczania zdalnego. Wyzwanie podparte psychodynamiczną analizą tradycyjnych odniesień w edukacji

Maria Gabriella Pediconi

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono badanie wyjaśniające, w jaki sposób okres pandemii wpłynął na uczucia nauczycieli, dzieci i nastolatków. Analizie poddano materiały narracji od wewnątrz, składające się ze słów, które opowiadają o tym, co się dzieje. W szczególności poprzez te materiały przedstawiono uczucia, jakich doświadczali uczniowie i nauczyciele w szkole w trakcie nauczania zdalnego. Słuszność tradycyjnych odniesień w pedagogice potwierdzają fundamentalne role bohaterów działań wychowawczych, nawet w okresie pandemii: nauczycieli i dzieci.


Słowa kluczowe


odczucia w edukacji; nauczanie i uczenie się online; COVID-19; analiza psychodynamiczna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Literature

Abdulah D.M., Abdulla B.M.O., Liamputtong P. (2020). Psychological Response of Children to Home Confiement During COVID-19: A Qualitative Arts-Based Research. International Journal of Social Psychiatry. DOI: https://doi.org/10.1177/0020764020972439

Berry M.D. (2014). Key Pedagogic Thinkers: Sigmund Freud. Journal of Pedagogic Development, 4(1).

Colao A., Piscitelli P., Pulimeno M., Colazzo S., Miani A., Giannini S. (2020). Rethinking the Role of the School after COVID-19. The Lancet Public Health, 5(7), e370. DOI: https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30124-9

Felman S. (1982). Psychoanalysis and Education: Teaching Terminable and Interminable. Yale French Studies, 63: The Pedagogical Imperative: Teaching as a Literary Genre, pp. 21–44.

Freud S. (1925/1961). Preface to Aichhorn’s Wayward Youth. In: J. Strachey (ed.), The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. 19 (pp. 271–276). London: Hogarth Press.

Freud S. (1937/1961). Analysis Terminable and Interminable. In: J. Strachey (ed.), The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. 23 (pp. 209–254). London: Hogarth Press.

Gori R. (2016). Government, Education, Psychoanalysis: Three Impossible Professions. Cliniques méditerranéennes, 94(2), pp. 159–176. DOI: https://doi.org/10.3917/cm.094.0159

König J., Jäger-biela D.J., Glutsch N. (2020). Adapting to online Teaching during COVID-19 School Closure: Teacher Education and Teacher Competence Effects among Early Career Teachers in Germany. European Journal of Teacher Education, 43(4), pp. 608–622. DOI:

https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1809650

López-Bueno R., López-Sánchez G.F., Casajús J.A., Calatayud J., Tully M.A., Smith l. (2021). Potential Health-Related Behaviors for Pre-School and School-Aged Children During COVID-19 Lockdown: A Narrative Review. Preventive Medicine, 143, 106349. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106349

Macintyre P.D., Gregersen T., Mercer S. (2020). Language Teachers’ Coping Strategies during the COVID-19 Conversion to Online Teaching: Correlations with Stress, Wellbeing and Negative Emotions. System, 94, 102352. doi: https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102352

Mazzoni D. (ed.) (2020). Bambini al tempo del lockdown. Sogni ed emozioni. Bologna: Edizioni Pendragon.

Philips A. (2004). Psychoanalysis as Education. Psychoanalytic Review, 92, pp. 779–799.

Rasmitadila R., Aaliyah R.R., Rachmadtullah R., Samsudin A., Syaodih E., Nurtanto M., Tambunan A.R.S. (2020). The Perceptions of Primary School Teachers of Online Learning During the COVID-19 Pandemic Period: A Case Study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), pp. 90–109. DOI: http://dx.doi.org/10.29333/ejecs/388

Santagati M., Barabanti P. (2020). (Dis)connessi? alunni, genitori e insegnanti di fronte all’emergenza Covid-19. Media Education, 11(2), pp. 109–125. DOI: https://doi.org/10.36253/me-9646

Shorer M., Leibovich l. (2020). Young Children’s Emotional Stress Reactions During the COVID-19 Outbreak and Their Associations with Parental Emotion Regulation and Parental Playfulness. Early Child Development and Care. DOI: https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1806830

Søndergaard E., Reventlow S. (2019). Drawing as a Facilitating Approach When Conducting Research among Children. International Journal of Qualitative Methods, 18, DOI: https://doi.org/10.1177/0020764020972439

Netography

Ciarnella M., Santangelo N. (2020). Il ruolo dell’insegnante nella didattica a distanza, tra emergenza covid-19, nuovi ambienti di apprendimento ed opportunità di innovazione didattica. QTimes. Journal of Education, Technology and Social Studies, 12(3), pp. 31–43. Retrieved from: https://uilscuola.it/wp-content/uploads/2021/01/ciarnella-santan_qtimes_lug_2020.pdf (access: 20.07.2021).

Kuhfeld M., Soland J., Tarasawa B., Johnson A., Ruzek E., Lewis K. (2020). How Is COVID-19 Affecting Student Learning? Initial Findings from Fall 2020. Retrieved from: https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/12/03/how-is-covid-19-affecting-student-learning/ (access: 3.12.2020).

Save the Children. (2021). Children Have Lost More Thn a Thrd of Thir School Year to Covid-19 Pandemic. Retrieved from: https://www.savethechildren.org.au/media/media-releases/children-have-lost-more-than-a-third (access: 3.12.2020).

UNICEF. (2021). Global COVID-19 Situation Final Report, February–December 2020. Retrieved from: https://www.unicef.org/documents/global-covid-19-situation-report-fial-february-december-2020 (access: 3.12.2020).

Vlies P. (2020). How Teaching Online During COVID-19 Lockdown Made Me Think Deeply about How Physical Presence Matters. australian association for Research in Education. Retrieved from: https://www.aare.edu.au/blog/?p=6919 (access: 3.12.2020).

World Health Organization. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Situation Report, 73. Retrieved from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331686 (access: 30.07.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2021.5.165-186
Data publikacji: 2021-11-15 21:31:53
Data złożenia artykułu: 2021-04-27 09:21:18


Statystyki

Widoczność abstraktów - 31
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 23

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Maria Gabriella Pediconi

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.