Postawy uczniów wobec czytania po polsku i po angielsku – studium przypadku uczniów uczących się języka angielskiego jako drugiego języka w szkole podstawowej. Badanie pilotażowe

Ewelina Kamasz, Karolina Kucera

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przeanalizowanie postaw uczniów wobec czytania w języku polskim i angielskim. Stworzono dwa autorskie kwestionariusze, którymi przebadano 48 uczniów (26 chłopców i 22 dziewczynki) szkoły podstawowej, którzy uczyli się angielskiego jako drugiego (obcego) języka. Pierwszy kwestionariusz składał się z 15 pytań dotyczących opinii, problemów i postaw uczniów względem czytania książek. W ankiecie starano się także uzyskać informacje związane z emocjami wywoływanymi przez lektury w języku polskim i angielskim oraz emocje związane ogólnie z czytaniem. Drugi kwestionariusz składał się z 5 pytań uzupełniających. wyniki badania pokazują, że dzieci lubią czytać książki, ponieważ sprawia im to przyjemność. Badani szczególnie chętnie sięgali po książki podróżnicze oraz pozycje traktujące o zwierzętach. Większość dzieci potwierdziła, że czytają samodzielnie książki w języku angielskim. Dzieciom podobały się też lekcje, podczas których nauczyciel czytał im książki w języku angielskim.


Słowa kluczowe


uczniowie; czytanie książek; emocje; nauczanie angielskiego

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Literature

Alexander J.E., Filler R.C. (1976). Attitudes and Reading. Newark: International Reading Association.

Anderson N.J. (2009). ACTIVE Reading: The Research Base for a Pedagogical Approach in the Reading Classroom. In: Z. Han, N.J. Anderson (eds.), Second Language Reading Research and Instruction: Crossing the Boundaries (pp. 117–143). Ann Arbor: University of Michigan Press.

Bland J. (2013). Children’s Literature and Learner Empowerment. London: Bloomsbury Academic.

Block C., Israel S. (2005). Reading First and Beyond: The Complete Guide for Teachers and Literacy Coaches. Thousand Oaks: Corwin Press.

Cameron l. (2001). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press.

Coles M., Hall C. (2002). Gendered Readings: learning from Children’s Reading Choices. Journal of Research in Reading, 25(1), pp. 96–108.

Davies C. (1995). Extensive Reading: An Expensive Extravagance? ELT Journal, 49(4), pp. 329–336. DOI: https://doi.org/10.1093/elt/49.4.329

Day R.R., Bamford J. (1998). Extensive Reading in the Second Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Dunn O. (2012). Introducing English to Young Children: Spoken Language. London: Collins.

Ghosn I. (2002). Four Good Reasons to Use Literature in Primary school ELT. English Language Teaching Journal, 56(2), pp. 172–179. DOI: https://doi.org/10.1093/elt/56.2.172

Ghosn I. (2013). Storybridge to Second Language Literacy. Charlotte: Information Age Publishing.

Grabe W. (2009). Reading in a Second Language: Moving from Thory to Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Hall C., Coles M. (1999). Children’s Reading Choices. London: Routledge.

Kane S. (2007). Literacy & Learning in the Content Areas. Scottsdale: Holcomb Hathaway.

Logan S., Johnston R. (2009). Gender Diffrences in Reading Ability and Attitudes: Examining Where These Diffrences Lie. Journal of Research in Reading, 32, pp. 199–214.

Martinez M., Harmon J.M. (2012). Picture/Text Relationships: An Investigation of Literary Elements in Picture Books. Literacy Research & Instruction, 51(4), pp. 323–343.

McKenna M.C., Kear D.J., Ellsworth R.A. (1995). Children’s Attitudes Toward Reading: A National Survey. Reading Research Quarterly, 30(4), pp. 934–956.

Mullis I.V.S., Martin M.O., Gonzalez E.J., Kennedy A.M. (2003). PIRLS 2001 International Report: IEA’s Study of Reading Literacy Achievement in Primary Schools in 35 Countries. Chestnut Hill: Boston College.

Mullis I.V.S., Martin M.O., Kennedy A.M., Foy P. (2007). PIRLS 2006 International Report: IEA’s Progress in International Reading Literacy Study in Primary Schools in 40 Countries. Chestnut Hill: Boston College.

Nation I.S.P. (2009). Teaching ESL/EFL Reading and Writing. New York: Routledge.

Nuttall C. (2005). Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Oxford: Macmillan Education.

Read C. (2007). 500 Activities for the Primary Classroom. Oxford: Macmillan Publishers.

Sainsbury M., Schagen I. (2004). Attitudes to Reading at Ages Nine and Eleven. Journal of Research in Reading, 27(4), pp. 373–386.

Salisbury M., Styles M. (2012). Children’s Picturebooks: The Art of Visual Storytelling. London: Laurence King Publishing.

Schmitt N. (2008). Instructed Second Language Vocabulary. Language Teaching Research, 12, pp. 329–363. DOI: https://doi.org/10.1177/1362168808089921

Smith M.C. (1990). A Longitudinal Investigation of Reading Attitude Development from Childhood to Adulthood. The Journal of Educational Research, 83, pp. 215–219.

Szpotowicz M., Szulc-Kurpaska M. (2009). Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Twist l., Gnaldi M., Schagen I., Morrison J. (2004). Good Readers But at a Cost? Attitudes to Reading in England. Journal of Research in Reading, 27(4), pp. 387–400.

Netography

Duke N.K., Pearson P.D. (2002). Effctive Practices for Developing Reading Comprehension. In: S.J. Samuels, A.E. Farstrup (eds.), What Research Has to Say about Reading Instruction (pp. 205–236). International Reading Association. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/254282574_Effctive_Practices_for_Developing_Reading_Comprehension

(access: 15.03.2021).

Ellis G., Brewster J. (2014). Tell It Again! The Storytelling Handbook for Primary English Language Teachers. British Council, pp. 6–8, 39–41, 56–63, 85–93. Retrieved from: https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/fies/pub_D467_storytelling_handbook_Final_web.pdf (access: 12.02.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pe.2021.5.133-148
Data publikacji: 2021-11-15 21:31:50
Data złożenia artykułu: 2021-04-30 14:47:05


Statystyki

Widoczność abstraktów - 23
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 29

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Ewelina Kamasz, Karolina Kucera

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.